Psiholog

Domov > Medicina dela > Psiholog

Psihološka ambulanta opravlja specialistične preglede in storitve:

  • Psihološki pregledi in ekspertize za namene preventivnih zdravstvenih pregledov, ocen delazmožnosti in ocen vozniških sposobnosti udeležencev v prometu
  • Svetovanje in izbira pri zaposlovanju
  • Sodelovanje psihologa pri obvladovanju in preprečevanju stresa
  • Psihološko svetovanje za povečanje delovne učinkovitosti in zmanjševanje števila delovnih nezgod
  • Sodelovanje psihologa pri športnih dejavnostih in programih hujšanja
  • Prodaja psihodiagnostičnih sredstev