Naše prednosti

Domov > Medicina dela > Naše prednosti

Smo največji in edini ponudnik celostne palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu. Poleg visoke strokovne usposobljenosti zaposlenih in dologletnih izkušenj so naše prednosti še naslednje:

  • za izvajanje dejavnosti imamo vsa ustrezna dovoljenja in licence
  • ni čakalnih dob – naročanje po urah
  • zaključno mnenje – zdravniško spričevalo oziroma oceno delazmožnosti izdamo v najkrajšem možnem času
  • vse preiskave se izvajajo na lokaciji izvajalca z minimalno izgubo časa
  • imamo veliko lastno parkirišče
  • dostopni smo z mestnim prometom (20 – končna postaja, 10 in 11 postaja Zaloška)
  • nahajamo se v bližini obvoznice (cca 500 m od izvoza Ljubljana – vzhod, Moste, Fužine)