Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo

Domov > Medicina dela > Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo

Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo opravlja:

  • hematološke preiskave
  • biokemične preiskave
  • preiskave urina s pregledom sedimenta
  • presejalno določanje nedovoljenih substanc v urinu
  • CDT test (pokazatelj prekomerne rabe alkohola)
  • določitev SARS- CoV2-IgG protiteles v krvi
  • odvzem materiala za mikrobiološke in imunološke preiskave

Laboratorij ima dovoljenje za delo, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (št. dovoljenja za delo MZ:0600-52/2016-12.

Vodja: doc. dr. Alenka Trampuš Bakija, spec. med. biokem.

Ordinacijski čas laboratorija: PO-PE  6.15 - 16.00

Čas odvzema krvi in urina: PO-PE 6.15 - 15.15

Informacije: T: 01 585 51 39

Seznam preiskav

Način naročanja: za obisk in odvzem krvi se je potrebno predhodno naročiti. Preiskave opravljamo znotraj storitev Centra za medicino dela ali samoplačniško. 

Navodila za odvzem: