Izobraževalna dejavnost

Domov > Medicina dela > Izobraževalna dejavnost

Izobraževalna dejavnost zajema:

  • izobraževanja s področja celovitega aktivnega zdravstvenega varstva, varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov
  • tečaji prve pomoči,
  • izobraževanje o varnem delu pri izpostavljenosti različnim tveganjem
  • promocija zdravja (ergonomija, stres, izgorelost, mobbing, preventiva bolezni gibal, alkoholizem in delovno okolje, hrup v delovnem okolju)