Informativni izračun zdravstvenega pregleda

Domov > Medicina dela > Informativni izračun zdravstvenega pregleda

Cena preventivnega zdravstvenega pregleda je odvisna od obsega zdavstvenega pregleda. Obseg pa je odvisen od  od delovnega mesta, zdravstvenega dela ocene tveganja oziroma podatkov /tveganj, ki jih napišete na napotnico. Na podlagi omenjenih podatkov nato zdravnik določi obseg zdravstvenega pregleda.

S spodnjim obrazcem lahko naredite okvirni izračun cene preventivnega zdravstvenega pregleda glede na podatke iz vašega zdravstvenega dela ocene tveganja. V izračunu so že všteti pregledi in preiskave, ki so vključeni v vsak preventivni zdravstveni pregled (označeni s kljukico).

Za natančno ponudbo nas pokličite na 01 585 51 71 ali pišite na trzenje@zvd.si.

Izračun za izbrane preiskave:
---------------------
Pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa z anamnezo (ciljana anamneza glede na dejavnike tveganja pri delu)/zunanji partner
Pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa z anamnezo (ciljana anamneza glede na dejavnike tveganja pri delu)/pogodbeni partner
Antropometrične meritve z določitvijo indeksa telesne mase
Laboratorijske preiskave krvi in urina, SR, hem.(levkociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV,MCH,MCHC), krvni sladkor, tipizacija lipidov (holesterol, HDL holesterol, LDL holesterol in trigliceridi), analiza urina(levkociti, proteini, glukoza, urobilin., bilirubin ter sediment)
Jetrni testi (AST, ALT, gama GT)
Testi ledvične funkcije (sečnina, kreatinin)
Testiranje vida na aparatu Rodatest
EKG preiskava srca
Spirometrija - testiranje pljučne funkcije
BFV (preiskava ravnotežnega aparata) – pri delu na višini
ADG (preiskava sluha)
Pregled pri psihologu – pri delu na višini, vožnja, nočno delo,..
Perimetrija -preiskava vidnega polja
Niktometrija – kontrastni vid
Pregled pri oftalmologu, tonometrija (merjenje očesnega tlaka), refraktometrija (elektronsko merjenje dioptrije) – v kolikor so rezultati na »rodatestu« slabi
Pregled pri oftalmologu /RAZŠIRJEN, tonometrija (merjenje očesnega tlaka), refraktometrija (elektronsko merjenje dioptrije), pregled očesnega ozadja,…
Kapljice za širjenje zenic- pri razširjenem oftalmološkem pregledu
CDT- specifični pokazatelj škodljive rabe alkohola
Analiza urina (na psihoaktivne substance)
Pletizmografija
Termodermogram
RTG pljuč in srca
Cikloergometrija – obremenitveni test srčno žilnega sistema
Obvestilo pregledovancu
Zdravniško spričevalo
Pregled zdravstvene dokumentacije (predhodni pregled)

V skladu s 36. členom ZVZD-1, Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.I.RS, št. 87/2001(29/2003 popr.), 124/2006) ter Pravilnikom o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (Ur. l. RS,  št. 2/2004) za podajo mnenja o delazmožnosti zdravnik glede na specifičnost delovnih mest lahko opravi še dodatne preiskave.
Dodatne preiskave se zaračunajo po veljavnem ceniku.