Medicina dela

Domov > Medicina dela

Na področju medicine dela, prometa in športa opravljamo naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, udeležencev v prometu in športnikov. Opravljamo zdravstvene ocene in analize delovnih mest. V centru delujejo specialistične ambulante, dva laboratorija, pomembna pa je tudi izobraževalna dejavnost.

V specialistični ambulanti medicine dela, prometa in športa opravljamo vse naloge pooblaščenega zdravnika:

 • ugotavljanje in proučevanje vzrokov za nastanek poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom (vključno z verifikacijo)
 • ugotavljanje vzrokov za nastanek delovne invalidnosti ter ukrepi za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje
 • sodelovanje v procesu poklicne rehabilitacije ter izbiri drugega ustreznega dela
 • svetovanje delodajalcu za utrjevanje zdravja zaposlenih in glede poteka delovnega procesa
 • preventivni zdravstveni pregledi in ocenjevanje delazmožnosti delavcev, udeležencev v prometu (pregledi voznikov amaterjev in poklicnih voznikov vseh kategorij)
 • pregledi letalcev in pomožnega letalskega osebja vseh kategorij
 • Pregledi izvršilnih železniških delavcev
 • Pregledi izvršilnih železniških delavcev na 2. stopnji
 • Pregledi za posest in nošenje orožja na 2. stopnji
 • pregledi športnikov
 • pregledi za posest in nošenje orožja
 • managerski pregledi z obremenitvenim testiranjem in ultrazvočnimi preiskavami: doppler vratnega ožilja, preiskave srca, trebuha, rodil, gibal, ščitnice, venskega ožilja nog, dojk …
 • izvajanje cepljenj in
 • fiziološke preiskave

Opravljamo analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest (ogled s svetovanjem, okvirna ali ocenjevalna analiza).

 

Menedzerski pregled ZVD Managerski pregled Zavod za varstvo pri delu

 

Prav tako izvajamo vse oblike zdravstvenih pregledov s končnim mnenjem (z oceno delazmožnosti oziroma zdravniškim spričevalom):

 • zdravniški pregledi pred zaposlitvijo
 • obdobni, usmerjeni zdravniški pregledi
 • menedžerski pregledi
 • pregledi za voznike vseh kategorij – A, B, C, D, E, K, F in vodnike čolnov
 • pregledi pilotov in ostalega letalskega osebja
 • pregledi športnikov, študentov, gasilcev
 • pregledi za posest in nošenje orožja
 • pregledi oseb, ki so pri delu izpostavljeni ioniziraječemu sevanju
 • pregledi za tujino
 • specialistične preiskave: ultrazvok srca, vratnih žil, trebuha, ščitnice in dojk
 • cikloergometrija – obremenitveno testiranje srca
 • pregled pri specialistu oftalmologu (okulistu)
 • pregled pri psihologu
 • pregled pri konziljarnih specialistih (kardiolog, onkolog, psihiater, otorinolaringolog)
 • laboratorijske preiskave
 • biokemične preiskave
 • hematološke preiskave
 • urinske preiskave

Center za medicino športa je tudi učna baza študentom dodiplomskega študija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in specializantom medicine dela, prometa in športa.

 

Menedzerski pregled ZVD Managerski pregled Zavod za varstvo pri delu