Domov | O nas | Zgodovina in razvoj

Zgodovina in razvoj

Ponosni smo na svojo več kot 60-letno tradicijo.
V tem času smo se srečali z naslednjimi ključnimi mejniki v razvoju.

1960

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je 1. julija 1960 je ustanovil Zavod LRS za zdravstveno in tehnično varnost. Zavod je izvajal naloge na področju zdravstvenega in tehničnega varstva, proučeval psihološke, fiziološke in tehnične elemente varnosti v prometu, zlasti v cestnem prometu. Reševal je vprašanja varnosti v gospodinjstvih s posebnim poudarkom na varstveno vzgojo glede uporabe tehničnih gospodinjskih pripomočkov in proučeval vprašanja s področja fiziologije dela ter industrijske psihologije v gospodarskih organizacijah s stališča varnosti pri delu.

1963

Dograjena lastna poslovna stavba na Zalokarjevi ulici 10, kasneje pa se je zaradi ukinitve prvotne ulice hišni naslov spremenil v Bohoričeva ulica 22a.

1976

Odprtje poslovne enote ZVD v Kopru.

1986

Odprtje poslovne enote ZVD v Celju.
Vključitev Centra za ekologijo, toksikologijo in varstvo pred sevanji v mednarodno primerjalno shemo IAEA, sodelovanje v medlaboratorijski primerjalni shemi v Jugoslaviji in shemi Nuklearne elektrarne Krško.

1991

Sprejem prvega poslovnika in sistema kakovosti Zavoda za varstvo pri delu.

1994

Organizacija 1. mednarodne konference Globalna varnost (Bled, 26. 5. – 27. 5. 1994). Konference so se udeležili številni domači in tuji ugledni strokovnjaki. Uvodni nagovor je imel takratni notranji minister Ivan Bizjak.

1998

Zavod se je lastninsko preoblikoval iz osebe javnega prava v pravno osebo zasebnega prava, delniško družbo. Pri tem ni spremenil filozofije in svojega načina funkcioniranja ter poslovanja. Hkrati se je preimenoval v ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.

2000

Centru za medicino dela je bil podeljen certifikat sistema kakovosti ISO 9002:1994 za izvajanje storitev zagotavljanja varnega in zdravega dela.

2003

Selitev v novo poslovno zgradbo ZVD, na Chengdujsko cesto 25 v Ljubljani.

2005

50-letnica izhajanja revije Delo in varnost.

2010

50-letnica delovanja ZVD. 
Otvoritev nove ZVD ambulante MDPŠ v Zdravilišču Radenci.

2011

Otvoritev Centra za medicino in šport. 
Center za medicino in šport je postal zlati strokovni partner Olimpijskega komiteja Slovenije.

2013

ZVD CMŠ je postal član FIMS (Mednarodno združenje medicine športa).

2014

ZVD se je z dnem 16. 7. 2014 statusno preoblikoval iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

2016

Gradnja dodatnega parkirišča.

2017

ZVD od Olimpijskega komiteja Slovenije prejme naziv “Olimpijski referenčni športnomedicinski center”.
ZVD Center za medicino športa je vključen v sistemsko reševanje težav mladincev in vrhunskih športnikov, s svojim znanjem, ekspertizo in najsodobnejšimi napravami pa pomaga tudi rekreativnim športnikom.

Končana gradnja športnega objekta za izvajanje športno funkcionalne diagnostike in rehabilitacije po poškodbah.

2019

Zaključena gradnja prizidkov  k poslovni stavbi ZVD.

2020

60 letnica obstoja ZVD Zavoda za varstvo pri delu.

2021

Uspešno zaključen nakup zemljišča ob poslovni stavbi ZVD, ki bo omogočal razvoj in širitev dejavnosti v prihodnjih letih.