Domov | O nas | Zaposlitev

Zaposlitev

Ustvarjamo delovno okolje, v katerem vsak pozna in kompetentno nosi svoje odgovornosti, hkrati pa lahko udejanja tudi lastne ideje, rešitve in razvija osebno pot. Podpiramo skupinsko delo, medsebojno pomoč in spoštovanje.
Gradimo zaupanje, zagotavljamo varno in prijetno delovno okolje ter možnosti osebnega in strokovnega razvoja.

Pridruži se timu strokovnjakov.

Iščemo sodelavko/sodelavca za delo na področju: Fizikalnih meritev

ZVD želi zaposliti ljudi, ki so drugačni, ljudi, ki se znajdejo v različnih situacijah, so sposobni dela v skupini, ki so naklonjeni izmenjavi idej in ki se lahko prilagajajo. Želimo sodelavce, ki so sposobni samostojnega dela, ne želimo jih nadzirati temveč zaupati njihovemu delu. Če ste odprti, znate komunicirati z ljudmi, vam ni potrebno ukazovati ampak sami vidite kaj je potrebno narediti, potem se opogumite in prijavite na naš razpis. Ne iščemo strokovnjakov, znanje vam bomo dali mi in vas naredili vrhunske. Prinesite le svojo osebnost, delavnost in pozitivnost.

Okoljske meritve onesnaženosti zraka:

Kdo in s čim ter v kakšni meri onesnažuje okolje? Kakšne je onesnaženost zraka v okolici tovarn ali pa v kraju kjer živite? Kakšnim nevarnim kemičnim snovem so izpostavljeni delavci v slovenskih podjetjih? Ali je kakovost zraka v pisarnah in izobraževalnih ustanovah ustrezna? Koliko azbestnih vlaken se sprošča v okolje pri zamenjavi azbestne kritine?
To so vprašanja, s katerimi se sodelavci Centra za fizikalne meritve na ZVD redno ukvarjamo.

Vas zanima raznoliko delo, malo terena, malo laboratorija, malo pisarne? Želite sodelovati pri meritvah onesnaženosti zraka ter s tem posredno pri varovanju okolja? Želite delovati na dinamičnem področju, imeti stik z ljudmi in ne biti zaprti v raziskovalnem laboratoriju? Želite biti neodvisni in svobodni glede organizacije svojega dela? Želite, da rezultati vašega dela vplivajo na višino vaše plače?

Če se ne bojite izvajanja meritev na prostem po celi Sloveniji in obdelave rezultatov in izdelave poročil v pisarni in ste vsaj na dve vprašanji odgovorili pritrdilo, potem je naša ponudba prava za vas.

Od kandidatov pričakujemo:

– izobrazba: univ. dipl. kem. ali magistrska izobrazba iz kemije, kemijskega inženirstva, tehniške varnosti druge ustrezne naravoslovne ali tehnične smeri (bolonjski programi II. stopnje). Lahko absolvent
– vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz,
– obvladanje dela z računalnikom: MS Office, baze podatkov
– aktivno znanje angleškega jezika,
– samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
– smisel za delo s strankami,
– smisel za delo v skupini,
– inovativnost,
– pripravljenost na nove izzive,
– občasno delo na višini

Pogoji dela:

– delo v Laboratoriju za okoljske meritve, delo na terenu in v laboratoriju,
– delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
– delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
– polni delovni čas,
– naziv delovnega mesta: višji strokovni delavec

Kandidatu nudimo:

– dinamično delo:
 • delo v laboratoriju in na terenu,
 • samostojno delo in delo v skupini
– stalno izobraževanje in usposabljanje,
 • Strokovna usposabljanja v tujini
 • Praktična usposabljanja
– sodobno opremljeno delovno mesto,
– prilagodljiv delovni čas,
– prijazno delovno okolje,
– stimulativni dohodek: fiksni in variabilni del, ki je odvisen od dela posameznika

Opis dela:

– Meritve onesnaženosti zraka v bivalnem in delovnem okolju: Meritve onesnaženosti zraka v bivalnem in delovnem okolju

– Meritve emisij snovi v zrak iz industrije:
Meritve emisij snovi v zrak iz industrije

– Meritve sestave odlagališčnega plina:
Meritve sestave odlagališčnega plina

– Meritve azbestnih vlaken v zraku pri odstranjevanju azbestne kritine:
Meritve azbestnih vlaken v zraku pri odstranjevanju azbestne kritine

– Meritve imisij oz. onesnaženosti zunanjega zraka:
Meritve imisij oz. onesnaženosti zunanjega zraka

– Meritve kakovosti zraka v kraških jamah:
Meritve kakovosti zraka v kraških jamah

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 15. 3. 2023 preko spletnega obrazca.
ZVD želi zaposliti ljudi, ki so drugačni, ljudi, ki se znajdejo v različnih situacijah, so sposobni dela v skupini, ki so naklonjeni izmenjavi idej in ki se lahko prilagajajo. Želimo sodelavce, ki so sposobni samostojnega dela, ne želimo jih nadzirati temveč zaupati njihovemu delu. Če ste odprti, znate komunicirati z ljudmi, vam ni potrebno ukazovati ampak sami vidite kaj je potrebno narediti, potem se opogumite in prijavite na naš razpis. Ne iščemo strokovnjakov, znanje vam bomo dali mi in vas naredili vrhunske. Prinesite le svojo osebnost, delavnost in pozitivnost.

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji:

Kdo se boji sevanja? Veš, kje vse se sevanje uporablja? Koliko radioaktivnosti nas obkroža? Bi rad videl gorivne elemente krške nuklearke v živo? Kako nevarno je za pacienta slikanje pljuč? Kam gredo radioaktivni odpadki? Od kod pride radioaktivni plin radon? Kdo bo opravljal meritve v primeru jedrske nesreče? To so vprašanja, s katerimi se sodelavci in sodelavke Centra za fizikalne meritve na ZVD redno ukvarjamo.

Če se ne bojite sevanja in radioaktivnosti in ste vsaj na dve vprašanji odgovorili pritrdilo, potem je naša ponudba prava za vas.

Od kandidatov pričakujemo:

– izobrazba: univ. dipl. fiz. ali magistrska izobrazba iz fizike (bolonjski programi II. stopnje). Kandidat je lahko absolvent.

V primeru, da bo delavec delal na področju medicinske fizike, pričakujemo, da bo kandidat dokončal študij medicinske fizike ali opravil določene izpite na študiju iz medicinske fizike.

Prijavijo se lahko tudi kandidati z doktoratom znanosti, ki jih dodatno stimuliramo z osebnim dohodkom.

– vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz,
– obvladanje dela z računalnikom: MS Office, baze podatkov
– aktivno znanje angleškega jezika,
– samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
– smisel za delo s strankami,
– smisel za delo v skupini,
– inovativnost,
– pripravljenost na nove izzive

Pogoji dela:

– delo v Laboratoriju za dozimetrijo in/ali Laboratoriju za meritve radioaktivnosti; delo z ionizirajočim sevanjem (radioaktivni viri in rentgenski aparati), delo na terenu in v laboratoriju,
– delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
– delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
– polni delovni čas,
– naziv delovnega mesta: strokovni svetnik

Kandidatu nudimo:

– dinamično delo:
 • delo v laboratoriju in na terenu,
 • samostojno delo in delo v skupini
– stalno izobraževanje in usposabljanje,
 • Strokovna usposabljanja v tujini
 • Praktična usposabljanja
– sodobno opremljeno delovno mesto,
– prilagodljiv delovni čas,
– prijazno delovno okolje,
– stimulativni dohodek: fiksni in variabilni del, ki je odvisen od dela posameznika

Opis dela:

– Meritve ionizirajočega sevanja na terenu (medicinske ustanove, podjetja) in v laboratoriju:

Meritve ionizirajočega sevanja na terenu (medicinske ustanove, podjetja) in v laboratoriju

– Meritve radioaktivnosti na terenu in v laboratoriju


– V tujini:


– Meritve radona:
Meritve radona

– Posredovanja
Meritve radona

– Pomoč pri varstvu pred sevanji v Nuklearni elektrarni Krško
Meritve radona

– Predavanja na usposabljanjih

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 15. 3. 2023 preko spletnega obrazca.
ZVD želi zaposliti ljudi, ki so drugačni, ljudi, ki se znajdejo v različnih situacijah, so sposobni dela v skupini, ki so naklonjeni izmenjavi idej in ki se lahko prilagajajo. Želimo sodelavce, ki so sposobni samostojnega dela, ne želimo jih nadzirati temveč zaupati njihovemu delu. Če ste odprti, znate komunicirati z ljudmi, vam ni potrebno ukazovati ampak sami vidite kaj je potrebno narediti, potem se opogumite in prijavite na naš razpis. Ne iščemo strokovnjakov, znanje vam bomo dali mi in vas naredili vrhunske. Prinesite le svojo osebnost, delavnost in pozitivnost.

Radiokemične meritve

Kdo se boji sevanja? Veš, kje vse se sevanje uporablja? Koliko radioaktivnosti nas obkroža? Bi rad videl gorivne elemente krške nuklearke v živo? Kam gredo radioaktivni odpadki? Od kod pride radioaktivni plin radon? Kdo bo opravljal meritve v primeru jedrske nesreče? To so vprašanja, s katerimi se sodelavci in sodelavke Centra za fizikalne meritve na ZVD redno ukvarjamo.

Vas zanima raznoliko delo, malo terena, malo laboratorija, malo pisarne? Želite sodelovati pri meritvah radioaktivnosti ter s tem posredno pri varovanju okolja? Želite delovati na dinamičnem področju, imeti stik z ljudmi in ne biti zaprti v raziskovalnem laboratoriju? Želite biti neodvisni in svobodni glede organizacije svojega dela? Želite, da rezultati vašega dela vplivajo na višino vaše plače?

Če se ne bojite sevanja in radioaktivnosti in ste vsaj na dve vprašanji odgovorili pritrdilo, potem je naša ponudba prava za vas.

Od kandidatov pričakujemo

– Izobrazba: univerzitetna ali 1. bolonjsko stopnja ali 2. bolonjska stopnja:
 • kemije (mag. kem. ali univ. dipl. kem.),
 • kemijskega inženirstva (mag. inž. kem. inž.),
 • ali druge ustrezne naravoslovne smeri,
– vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz,
– obvladanje dela z računalnikom: MS Office, baze podatkov
– aktivno znanje angleškega jezika,
– samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
– smisel za delo s strankami,
– smisel za delo v skupini,
– inovativnost,
– pripravljenost na nove izzive,
– natančnost, ročnost (delo s kemikalijami v laboratoriju)

Pogoji dela:

– delo v Laboratoriju za meritve radioaktivnosti, delo na terenu in v laboratoriju,
– delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
– delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
– polni delovni čas,
– naziv delovnega mesta: višji strokovni delavec

Kandidatu nudimo:

– dinamično delo:
 • delo v laboratoriju in na terenu,
 • samostojno delo in delo v skupini
– stalno izobraževanje in usposabljanje,
 • Strokovna usposabljanja v tujini
 • Praktična usposabljanja
– sodobno opremljeno delovno mesto,
– prilagodljiv delovni čas,
– prijazno delovno okolje,
– stimulativni dohodek: fiksni in variabilni del, ki je odvisen od dela posameznika

Opis dela:

– Radiokemične meritve in analize v laboratoriju
– Vzorčenje na terenu
– Meritve radioaktivnosti
– Pomoč pri administrativnem delu

– Meritve v laboratoriju: Laboratorij ZVD

– Meritve radioaktivnosti na terenu in v laboratoriju
Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 15. 3. 2023 preko spletnega obrazca.
ZVD želi zaposliti ljudi, ki so drugačni, ljudi, ki se znajdejo v različnih situacijah, so sposobni dela v skupini, ki so naklonjeni izmenjavi idej in ki se lahko prilagajajo. Želimo sodelavce, ki so sposobni samostojnega dela, ne želimo jih nadzirati temveč zaupati njihovemu delu. Če ste odprti, znate komunicirati z ljudmi, vam ni potrebno ukazovati ampak sami vidite kaj je potrebno narediti, potem se opogumite in prijavite na naš razpis. Ne iščemo strokovnjakov, znanje vam bomo dali mi in vas naredili vrhunske. Prinesite le svojo osebnost, delavnost in pozitivnost.

Od kandidatov pričakujemo:

– izobrazba: kemijski tehnik (V.)
– vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz,
– obvladanje dela z računalnikom: MS Office, baze podatkov
– aktivno znanje angleškega jezika,
– samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
– smisel za delo s strankami,
– smisel za delo v skupini,
– inovativnost,
– pripravljenost na nove izzive,
– natančnost, ročnost (delo s kemikalijami v laboratoriju)

Pogoji dela:

– delo v laboratoriju, občasno delo na terenu
– delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
– delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
– polni delovni čas,
– naziv delovnega mesta: tehnik

Kandidatu nudimo:

– dinamično delo v laboratoriju
– samostojno delo
– stalno izobraževanje in usposabljanje,
– sodobno opremljeno delovno mesto,
– prilagodljiv delovni čas,
– prijazno delovno okolje,
– stimulativni dohodek: fiksni in variabilni del, ki je odvisen od dela posameznika

Opis dela:

– Radiokemične meritve in analize v laboratoriju
– Vzorčenje na terenu
– Pomoč pri administrativnem delu

Laboratorij ZVD:
Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 15. 3. 2023 preko spletnega obrazca.

Iščemo sodelavko/sodelavca za delo na področju: Medicine dela, prometa in športa

Pogoji dela:

– delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom
– delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru
– polni delovni čas
– eno-izmensko delo – dopoldan

Naziv delovnega mesta: diplomirana medicinska
sestra/diplomirani zdravstvenik

Od kandidatov pričakujemo:

 – izobrazba: diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik
– veljavna licenca, opravljen strokovni izpit
– znanje izvajanja fizioloških preiskav
– usposobljenost za odvzem biološkega materiala
– vozniški izpit B kategorije
– obvladanje dela z računalnikom
– komunikativnost, prijaznost, urejenost
– smisel za delo s strankami
– smisel za delo v skupini
– znanje tujega jezika (angleščina)
– najmanj 5 let delovnih izkušenj

Kandidatu nudimo:

– dinamično delo
– stalno izobraževanje
– sodobno opremljeno delovno mesto
– prijazno delovno okolje

Prednosti predstavljajo:

– praktične izkušnje s področja medicine dela, prometa in športa; (fiziologija)
– aktivno znanje angleškega jezika

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 31. 3. 2023 preko spletnega obrazca.

Na ZVD nudimo mesto sobnega zdravnika za delo na področju medicine dela, prometa in športa, z možnostjo kandidiranja na jesenskem oz. katerem izmed kasnejših razpisov za specializacijo.

Želimo si, da kandidati pred začetkom specializacije čim bolj spoznate področje dela in našo ekipo na ZVD v Centru za medicino dela.

V največjem centru, z najdaljšo tradicijo medicine dela v Sloveniji vsem zaposlenim omogočamo dobre delovne pogoje, možnost vsestranskega izobraževanja doma in v tujini ter usmeritev v različne subspecializacije znotraj stroke (šport, promet, ergonomija, patologija dela, toksikologija, itd.).

V mladem in ambicioznem timu si posledično želimo samoiniciativno, motivirano in timsko naravnano osebo, ki jo poleg kliničnega dela zanima tudi raziskovalno in pedagoško delo.

Vsi, ki bi vas sodelovanje z našim Centrom za medicino dela zanimalo, lahko pošljete življenjepis in motivacijsko pismo preko spletnega obrazca.

Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor in obisk našega centra, kje boste lahko pobližje spoznali naše delo in potencialne možnosti za sodelovanje v prihodnosti.

Pogoji dela:

– delovno razmerje za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom
– delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru
– polni delovni čas

Naziv delovnega mesta: zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa

Od kandidatov pričakujemo:

– izobrazba: zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa (MDPŠ)
– opravljen strokovni izpit in specializacija
– veljavna licenca za delo na področju MDPŠ
– vozniški izpit B kategorije
– obvladanje dela z računalnikom
– aktivno znanje angleškega jezika
– komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost, samostojnost
– smisel za delo s strankami
– smisel za delo v skupini
– 1 leto delovnih izkušenj

Opis del in nalog:

– izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami sklenjenimi z naročniki ter podajanje strokovnih mnenj
– izdelava zdravstvenih ocen in analiz delovnih mest
– izvajanje cepljenja
– delo s študenti in specializanti
– strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
– ogledi delovnih mest in sodelovanje pri izdelavi izjave z oceno tveganja
– sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu Centra za medicino dela

Kandidatu nudimo:

Dinamično delo, stalno izobraževanje doma in v tujini, sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu ZVD Centra za medicino dela, sodobno opremljeno delovno mesto, prijazno delovno okolje, stimulativen dohodek

Kandidati naj pošljejo vloge z življenjepisom preko spletnega obrazca.