Domov | O nas | Zaposlitev

Zaposlitev

Ustvarjamo delovno okolje, v katerem vsak pozna in kompetentno nosi svoje odgovornosti, hkrati pa lahko udejanja tudi lastne ideje, rešitve in razvija osebno pot. Podpiramo skupinsko delo, medsebojno pomoč in spoštovanje.
Gradimo zaupanje, zagotavljamo varno in prijetno delovno okolje ter možnosti osebnega in strokovnega razvoja.

Pridruži se timu strokovnjakov.

Iščemo sodelavko/sodelavca za delo na področju: Medicine dela, prometa in športa

Pogoji dela:

 • delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru
 • polni delovni čas
 • eno – izmensko delo – dopoldan
 • naziv delovnega mesta: zdravstveni administrator

Opis del:

 • sprejem pregledovancev in vpis podatkov
 • vpisovanje in izpisovanje zdravstvenih kartotek
 • naročanje strank na preglede
 • pošiljanje zdravniških spričeval in druge dokumentacije
 • urejanje pošte
 • skeniranje in arhiviranje
 • fakturiranje

Od kandidatov (Ž/M) pričakujemo:

 • zaključena V. stopnja izobarzbe
 • poznavanje dela na področju zdravstvene administracije
 • suvereno delo z računalnikom
 • dobro obvladovanje uporabe elektronske pošte, drugih programov (Office)
 • komunikativnost, prijaznost, urejenost, natančnost
 • smisel za delo s strankami
 • smisel za delo v skupini
 • veselje do administrativnega dela
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delih

Prednosti predstavljajo:

 • znanje slepega tipkanja, tipkanja po nareku
 • osnovno znanje angleščine, hrvaščine, srbščine…

Kandidatu (Ž/M) nudimo:

 • dinamično delo
 • sodobno opremljeno delovno mesto
 • prijazno delovno okolje

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 7. 6. 2024 preko spletnega obrazca.

Pogoji dela:

 • delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru
 • polni delovni čas
 • eno – izmensko delo – dopoldan
 • naziv delovnega mesta: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

Od kandidatov (Ž/M) pričakujemo:

 • izobrazba: diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik
 • veljavna licenca, opravljen strokovni izpit
 • znanje izvajanja fizioloških preiskav
 • usposobljenost za odvzem biološkega materiala
 • vozniški izpit B kategorije
 • obvladanje dela z računalnikom
 • komunikativnost, prijaznost, urejenost
 • smisel za delo s strankami
 • smisel za delo v skupini
 • znanje tujega jezika (angleščina)
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj

Kandidatu (Ž/M) nudimo:

 • dinamično delo
 • stalno izobraževanje
 • sodobno opremljeno delovno mesto
 • prijazno delovno okolje

Prednosti predstavljajo:

 • praktične izkušnje s področja medicine dela, prometa in športa; (fiziologija)
 • aktivno znanje angleškega jezika

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 20. 5. 2024 preko spletnega obrazca.

Pogoji dela:

 • delovno razmerje za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom,
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
 • naziv delovnega mesta: zdravnik, specialist radiologije.

Od kandidatov (Ž/M) pričakujemo:

 • izobrazba: zdravnik, specialist radiologije,
 • opravljen strokovni izpit in specializacija,
 • veljavna licenca za delo na področju radiologije,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • obvladanje dela z računalnikom,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost, samostojnost,
 • smisel za delo s strankami,
 • smisel za delo v skupini,
 • 3 leta delovnih izkušenj.

Opis del in nalog:

 • izvajanje UZ preiskav (srca, vratnih žil, trebuha,…),
 • odčitavanje RTG posnetkov,
 • razvoj in izvajanje ostalih radioloških preiskav,
 • podajanje strokovnih mnenj,
 • sodelovanje s specialisti drugih strok pri planiranju diagnostičnih postopkov,
 • delo s študenti in specializanti MDPŠ.

Kandidatu (Ž/M) nudimo:

 • dinamično delo,
 • izobraževanje doma in v tujini,
 • sodobno opremljeno delovno mesto,
 • prijazno delovno okolje,
 • stimulativen dohodek.

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 31. 12. 2024 preko spletnega obrazca.

Na ZVD nudimo mesto sobnega zdravnika za delo na področju medicine dela, prometa in športa, z možnostjo kandidiranja na jesenskem oz. katerem izmed kasnejših razpisov za specializacijo.

Želimo si, da kandidati pred začetkom specializacije čim bolj spoznate področje dela in našo ekipo na ZVD v Centru za medicino dela.

V največjem centru, z najdaljšo tradicijo medicine dela v Sloveniji vsem zaposlenim omogočamo dobre delovne pogoje, možnost vsestranskega izobraževanja doma in v tujini ter usmeritev v različne subspecializacije znotraj stroke (šport, promet, ergonomija, patologija dela, toksikologija, itd.).

V mladem in ambicioznem timu si posledično želimo samoiniciativno, motivirano in timsko naravnano osebo, ki jo poleg kliničnega dela zanima tudi raziskovalno in pedagoško delo.

Vsi, ki bi vas sodelovanje z našim Centrom za medicino dela zanimalo, lahko pošljete življenjepis in motivacijsko pismo preko spletnega obrazca.

Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor in obisk našega centra, kje boste lahko pobližje spoznali naše delo in potencialne možnosti za sodelovanje v prihodnosti.

Pogoji dela:
 • delovno razmerje za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom/li>
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru/li>
 • polni delovni čas
 • Naziv delovnega mesta: zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa
Od kandidatov pričakujemo:
 • izobrazba: zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa (MDPŠ)
 • opravljen strokovni izpit in specializacija
 • veljavna licenca za delo na področju MDPŠ
 • vozniški izpit B kategorije
 • obvladanje dela z računalnikom
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost, samostojnost
 • smisel za delo s strankami
 • smisel za delo v skupini – 1 leto delovnih izkušenj
Opis del in nalog:
 • izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami sklenjenimi z naročniki ter podajanje strokovnih mnenj
 • izdelava zdravstvenih ocen in analiz delovnih mest
 • izvajanje cepljenja
 • delo s študenti in specializanti
 • strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
 • ogledi delovnih mest in sodelovanje pri izdelavi izjave z oceno tveganja
 • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu Centra za medicino dela
Kandidatu nudimo: Dinamično delo, stalno izobraževanje doma in v tujini, sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu ZVD Centra za medicino dela, sodobno opremljeno delovno mesto, prijazno delovno okolje, stimulativen dohodek Kandidati naj pošljejo vloge z življenjepisom preko spletnega obrazca.

V Centru za fizikalne meritve zaposlimo

ZVD želi zaposliti ljudi, ki so drugačni, ljudi, ki se znajdejo v različnih situacijah, so sposobni dela v skupini, ki so naklonjeni izmenjavi idej in ki se lahko prilagajajo. Želimo sodelavce, ki so sposobni samostojnega dela, ne želimo jih nadzirati temveč zaupati njihovemu delu. Če ste odprti, znate komunicirati z ljudmi, vam ni potrebno ukazovati ampak sami vidite kaj je potrebno narediti, potem se opogumite in prijavite na naš razpis. Ne iščemo strokovnjakov, znanje vam bomo dali mi in vas naredili vrhunske. Prinesite le svojo osebnost, delavnost in pozitivnost.

Od kandidatov pričakujemo:

 • izobrazba: 1. bolonjsko stopnja ali univerzitetna ali 2. bolonjska stopnja:
  • kemije (mag. kem. ali univ. dipl. kem.),
  • kemijskega inženirstva (mag. inž. kem. inž.)
  • ali druge ustrezne naravoslovne smeri,

Izbrani kandidat za delovno mesto mora imeti osnovno predznanje za delo v kemijskem laboratoriju (poznavanje osnovnih kemijskih postopkov, kot so priprava standardnih raztopin, redčenje, obarjanje, centrifugiranje, tehtanje, izparevanje, nevtralizacija, …).

Poleg izobrazbe od vseh kandidatov pričakujemo:

 • vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz
 • obvladanje dela z računalnikom: MS Office, baze podatkov, …
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
 • smisel za delo s strankami,
 • smisel za delo v skupini,
 • inovativnost,
 • pripravljenost na nove izzive,
 • natančnost, ročnost (delo s kemikalijami v laboratoriju)

Pogoji dela:

 • delo v Laboratoriju za meritve radioaktivnosti, delo na terenu in v laboratoriju,
 • delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
 • polni delovni čas,
 • naziv delovnega mesta: višji strokovni delavec

Kandidatu (Ž/M) nudimo:

 • prilagodljiv delovni čas,
 • nadpovprečno število dni dopusta,
 • razgibano delo na terenu in v laboratoriju, vsekakor nismo rutinski
 • kolektiv, ki se razume in kjer ni slabih misli,
 • kolektiv, ki se rad druži in ki praznuje rojstne dni,
 • nadpovprečno osnovno plačo,
 • delo, kjer je plača odvisna tudi od rezultatov dela. Delo nad povprečjem je nagrajeno!
 • opremljeno telovadnico in fitnes v prostorih ZVD

Opis dela:

 • Radiokemične meritve in analize v laboratoriju
 • Vzorčenje na terenu
 • Meritve radioaktivnosti
 • Pomoč pri administrativnem delu

Meritve v laboratoriju

Meritve radioaktivnosti na terenu in v laboratoriju

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 29. 9. 2023 preko spletnega obrazca.

ZVD želi zaposliti ljudi, ki so drugačni, ljudi, ki se znajdejo v različnih situacijah, so sposobni dela v skupini, ki so naklonjeni izmenjavi idej in ki se lahko prilagajajo. Želimo sodelavce, ki so sposobni samostojnega dela, ne želimo jih nadzirati temveč zaupati njihovemu delu. Če ste odprti, znate komunicirati z ljudmi, vam ni potrebno ukazovati ampak sami vidite kaj je potrebno narediti, potem se opogumite in prijavite na naš razpis. Ne iščemo strokovnjakov, znanje vam bomo dali mi in vas naredili vrhunske. Prinesite le svojo osebnost, delavnost in pozitivnost.

Od kandidatov (Ž/M) pričakujemo:

 • izobrazba: srednješolska ali višja izobrazba, ki ustreza delu v kemijskem laboratoriju
 • vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz
 • obvladanje dela z računalnikom: MS Office, baze podatkov, …
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
 • smisel za delo s strankami,
 • smisel za delo v skupini,
 • inovativnost,
 • pripravljenost na nove izzive,
 • natančnost, ročnost (delo s kemikalijami v laboratoriju)

Izbrani kandidat za delovno mesto mora imeti osnovno predznanje za delo v kemijskem laboratoriju (poznavanje osnovnih kemijskih postopkov, kot so priprava standardnih raztopin, redčenje, obarjanje, centrifugiranje, tehtanje, izparevanje, nevtralizacija, …).

Pogoji dela:

 • delo v Laboratoriju za meritve radioaktivnosti, delo na terenu in v laboratoriju,
 • delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
 • polni delovni čas,
 • naziv delovnega mesta: tehnik

Kandidatu (Ž/M) nudimo:

 • prilagodljiv delovni čas,
 • nadpovprečno število dni dopusta,
 • razgibano delo na terenu in v laboratoriju, vsekakor nismo rutinski
 • kolektiv, ki se razume in kjer ni slabih misli,
 • kolektiv, ki se rad druži in ki praznuje rojstne dni,
 • nadpovprečno osnovno plačo,
 • delo, kjer je plača odvisna tudi od rezultatov dela. Delo nad povprečjem je nagrajeno!
 • opremljeno telovadnico in fitnes v prostorih ZVD

Opis dela:

 • Radiokemične meritve in analize v laboratoriju
 • Vzorčenje na terenu
 • Pomoč pri administrativnem delu

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 29. 9. 2023 preko spletnega obrazca.

V Centru za tehnično varnost in strokovne naloge zaposlimo

za delo na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter varstva pred požarom (VPP).

Od kandidatov (Ž/M) pričakujemo:

 • izobrazba: diplomirani varnostni inženir (vsaj visokošolski program VI/II) ali diplomirani inženir tehnične smeri elektro, strojna, gradbena, kemijska,… (vsaj visokošolski program VI/II)
 • predhodna srednješolska izobrazbo (zaželena tehnična smer: elektro, strojna, gradbena, kemijska,..)
 • opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu
 • opravljen strokovni izpit iz varstva pred požarom
 • opravljeno andragoško usposabljanje
 • vozniški izpit B kategorije
 • obvladanje dela z računalnikom: MS Office
 • obvladanje dela z računalnikom: AutoCad (risanje načrtov evakuacije, požarnih načrtov, načrtov gradbišča,…)
 • komunikativnost, prijaznost, urejenost
 • samostojnost pri delu, delovne izkušnje
 • smisel za delo s strankami
 • znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina, ….)
 • zaželeno najmanj 1 leto delovnih izkušenj

Pogoji dela:

 • delovno razmerje za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru
 • polni delovni čas
 • eno-izmensko delo – dopoldan
 • naziv delovnega mesta: višji strokovni delavec

Kandidatu (Ž/M) nudimo:

 • dinamično delo
 • delo v pisarni in na terenu
 • stalno izobraževanje
 • sodobno opremljeno delovno mesto
 • prijazno delovno okolje

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 21. 6. 2024 preko spletnega obrazca.

Od kandidatov (Ž/M) pričakujemo:

 •  izobrazba: dipl. inž. strojništva ali univ. dipl. inž. str. ali mag. inž. str.
 • vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz
 • obvladanje dela z računalnikom: MS Office,…
 • samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
 • smisel za delo s strankami,
 • znanje tujega jezika (angleščine/nemščine)

Pogoji dela:

 • delovno razmerje za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru
 • polni delovni čas
 • enoizmensko delo
 • naziv delovnega mesta: strokovni svetnik

Kandidatu (Ž/M) nudimo:

 • dinamično delo
 • delo v pisarni in na terenu
 • stalno izobraževanje doma in v tujini
 • sodobno opremljeno delovno mesto
 • prijazno delovno okolje

Delo v timu na področjih prvih in periodičnih pregledov dvigal in ostalih dvižnih naprav. Postopno uvajanje in izpolnitev pogojev  za preglednika sistemov aktivne požarne zaščite (odvod dima in toplote, sistemov javljanja požarov, šprinkler,…).

Prednosti predstavljajo:

 • opravljen strokovni izpit strojne stroke po predpisih o graditvi objektov
 • delovne izkušnje kot odgovorni projektant na področju projektiranja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ali kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
 • delovne izkušnje na področju projektiranja strojnih inštalacij ali dvigal

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 31. 12. 2024 preko spletnega obrazca.