Domov | O nas | Zaposlitev

Zaposlitev

Ustvarjamo delovno okolje, v katerem vsak pozna in kompetentno nosi svoje odgovornosti, hkrati pa lahko udejanja tudi lastne ideje, rešitve in razvija osebno pot. Podpiramo skupinsko delo, medsebojno pomoč in spoštovanje.
Gradimo zaupanje, zagotavljamo varno in prijetno delovno okolje ter možnosti osebnega in strokovnega razvoja.

Pridruži se timu strokovnjakov.

Iščemo sodelavko/sodelavca za delo na področju: FIZIKALNIH MERITEV, varstva pred ionizirajočimi sevanji

univ.dipl.fiz. in/ali magister fizike (druga bolonjska stopnja) (Ž/M), kandidat ima lahko tudi doktorat znanosti

Kdo se boji sevanja? Veš, kje vse se sevanje uporablja? Koliko radioaktivnosti nas obkroža? Bi rad videl gorivne elemente krške nuklearke v živo? Kako nevarno je za pacienta slikanje pljuč? Kam gredo radioaktivni odpadki? Od kod pride radioaktivni plin radon? Kdo bo opravljal meritve v primeru jedrske nesreče?

To so vprašanja, s katerimi se sodelavci in sodelavke našega centra na ZVD redno ukvarjamo.

Vas zanima raznoliko delo, malo terena, malo laboratorija, malo pisarne? Želite sodelovati pri zaščiti prebivalcev in pacientov, ki so izpostavljeni sevanju? Želite po študiju ostati na področju fizike in ne postati programer ali finančni analitik? Želite imeti nadpovprečno in vsaj tako dobro plačo, kot je v finančnih ustanovah? Želite delovati na dinamičnem področju, imeti stik z ljudmi in ne biti zaprti v raziskovalnem laboratoriju? Želite biti neodvisni in svobodni glede organizacije svojega dela? Želite, da rezultati vašega dela vplivajo na višino vaše plače?

Če se ne bojite sevanja in radioaktivnosti in ste vsaj na dve vprašanji odgovorili pritrdilo, potem je naša ponudba prava za vas.

Od kandidatov pričakujemo:

– izobrazba: univ. dipl. fiz. ali magistrska izobrazba iz fizike (bolonjski programi II. stopnje). Lahko absolvent. V primeru, da bo delavec delal na področju medicinske fizike, pričakujemo, da bo kandidat dokončal študij medicinske fizike ali opravil določene izpite na študiju iz medicinske fizike. Prijavijo se lahko tudi kandidati z doktoratom znanosti, ki jih dodatno stimuliramo z osebnim dohodkom.
– vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz,
– obvladanje dela z računalnikom: MS Office, baze podatkov,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
– smisel za delo s strankami,
– smisel za delo v skupini,
– inovativnost,
– pripravljenost na nove izzive.

Pogoji dela:

– delo v Laboratoriju za dozimetrijo in/ali Laboratoriju za meritve radioaktivnosti; delo z ionizirajočim sevanjem (radioaktivni viri in rentgenski aparati), delo na terenu in v laboratoriju,
– delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
– delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
– polni delovni čas.

Kandidatu nudimo:

– dinamično delo v laboratoriju in na terenu, samostojno delo ali v skupini,
– stalno izobraževanje in usposabljanje, strokovna usposabljanja v tujini in praktična usposabljanja,
– sodobno opremljeno delovno mesto,
– prilagodljiv delovni čas,
– prijazno delovno okolje,
– stimulativni dohodek: fiksni in variabilni del, ki je odvisen od dela posameznika.

Pogoji dela:

– Meritve ionizirajočega sevanja na terenu (medicinske ustanove, podjetja) in v laboratoriju,


– Meritve radioaktivnosti na terenu in v laboratoriju,
– meritve radona v zemlji, 


– posredovanja in iskanje radioaktivnih virov v sumljivih tovorih,


– pomoč pri varstvu pred sevanji v Nuklearni elektrarni Krško, 

– predavanja na usposabljanjih.

Kandidati naj pošljejo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 15.04.2022 preko spletnega obrazca.

Iščemo sodelavko/sodelavca za delo na področju: Medicine dela, prometa in športa

Na ZVD nudimo mesto sobnega zdravnika za delo na področju medicine dela, prometa in športa, z možnostjo kandidiranja na jesenskem oz. katerem izmed kasnejših razpisov za specializacijo.

Želimo si, da kandidati pred začetkom specializacije čim bolj spoznate področje dela in našo ekipo na ZVD v Centru za medicino dela.

V največjem centru, z najdaljšo tradicijo medicine dela v Sloveniji vsem zaposlenim omogočamo dobre delovne pogoje, možnost vsestranskega izobraževanja doma in v tujini ter usmeritev v različne subspecializacije znotraj stroke (šport, promet, ergonomija, patologija dela, toksikologija, itd.).

V mladem in ambicioznem timu si posledično želimo samoiniciativno, motivirano in timsko naravnano osebo, ki jo poleg kliničnega dela zanima tudi raziskovalno in pedagoško delo.

Vsi, ki bi vas sodelovanje z našim Centrom za medicino dela zanimalo, lahko pošljete življenjepis in motivacijsko pismo preko spletnega obrazca.

Nastop dela je mogoč s 1. 6. 2022 oz. 1. 7. 2022.

Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor in obisk našega centra, kje boste lahko pobližje spoznali naše delo in potencialne možnosti za sodelovanje v prihodnosti.

Pogoji dela:

– delovno razmerje za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom
– delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru
– polni delovni čas

Naziv delovnega mesta: zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa

Od kandidatov pričakujemo:

– izobrazba: zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa (MDPŠ)
– opravljen strokovni izpit in specializacija
– veljavna licenca za delo na področju MDPŠ
– vozniški izpit B kategorije
– obvladanje dela z računalnikom
– aktivno znanje angleškega jezika
– komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost, samostojnost
– smisel za delo s strankami
– smisel za delo v skupini
– 1 leto delovnih izkušenj

Opis del in nalog:

– izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami sklenjenimi z naročniki ter podajanje strokovnih mnenj
– izdelava zdravstvenih ocen in analiz delovnih mest
– izvajanje cepljenja
– delo s študenti in specializanti
– strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
– ogledi delovnih mest in sodelovanje pri izdelavi izjave z oceno tveganja
– sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu Centra za medicino dela

Kandidatu nudimo:

Dinamično delo, stalno izobraževanje doma in v tujini, sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu ZVD Centra za medicino dela, sodobno opremljeno delovno mesto, prijazno delovno okolje, stimulativen dohodek

Kandidati naj pošljejo vloge z življenjepisom preko spletnega obrazca.

Pogoji dela:

– delovno razmerje za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom
– delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru
– polni delovni čas
– naziv delovnega mesta: zdravnik, specialist oftalmolog

Od kandidatov pričakujemo:

– izobrazba: zdravnik, specialist oftalmologije (Ž/M)
– opravljen strokovni izpit in specializacija
– veljavna licenca za delo na področju oftalmologije
– vozniški izpit B kategorije
– obvladanje dela z računalnikom
– aktivno znanje angleškega jezika
– komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost, samostojnost
– smisel za delo s strankami
– smisel za delo v skupini
– 1 leto delovnih izkušenj

Opis del in nalog:

– vodenje specialistične oftalmološke ambulante
– izvajanje specialističnih pregledov oči in vida
– podajanje strokovnih mnenj
– izvedenska dela za potrebe medicine dela, prometa in športa

Kandidatu nudimo:

– dinamično delo
stalno izobraževanje doma in v tujini
– sodobno opremljeno delovno mesto
– prijazno delovno okolje
– stimulativni dohodek
– sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu Centra za medicino dela

Kandidati naj pošljejo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev preko spletnega obrazca.