Domov | O nas | Zaposlitev

Zaposlitev

Ustvarjamo delovno okolje, v katerem vsak pozna in kompetentno nosi svoje odgovornosti, hkrati pa lahko udejanja tudi lastne ideje, rešitve in razvija osebno pot. Podpiramo skupinsko delo, medsebojno pomoč in spoštovanje.
Gradimo zaupanje, zagotavljamo varno in prijetno delovno okolje ter možnosti osebnega in strokovnega razvoja.

Pridruži se timu strokovnjakov.

Iščemo sodelavko/sodelavca za delo na področju: Medicine dela, prometa in športa

Pogoji dela:

 • delovno razmerje za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom,
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
 • naziv delovnega mesta: zdravnik, specialist radiologije.

Od kandidatov (Ž/M) pričakujemo:

 • izobrazba: zdravnik, specialist radiologije,
 • opravljen strokovni izpit in specializacija,
 • veljavna licenca za delo na področju radiologije,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • obvladanje dela z računalnikom,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost, samostojnost,
 • smisel za delo s strankami,
 • smisel za delo v skupini,
 • 3 leta delovnih izkušenj.

Opis del in nalog:

 • izvajanje UZ preiskav (srca, vratnih žil, trebuha,…),
 • odčitavanje RTG posnetkov,
 • razvoj in izvajanje ostalih radioloških preiskav,
 • podajanje strokovnih mnenj,
 • sodelovanje s specialisti drugih strok pri planiranju diagnostičnih postopkov,
 • delo s študenti in specializanti MDPŠ.

Kandidatu (Ž/M) nudimo:

 • dinamično delo,
 • izobraževanje doma in v tujini,
 • sodobno opremljeno delovno mesto,
 • prijazno delovno okolje,
 • stimulativen dohodek.

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 31. 12. 2024 preko spletnega obrazca.

Na ZVD nudimo mesto sobnega zdravnika za delo na področju medicine dela, prometa in športa, z možnostjo kandidiranja na jesenskem oz. katerem izmed kasnejših razpisov za specializacijo.

Želimo si, da kandidati pred začetkom specializacije čim bolj spoznate področje dela in našo ekipo na ZVD v Centru za medicino dela.

V največjem centru, z najdaljšo tradicijo medicine dela v Sloveniji vsem zaposlenim omogočamo dobre delovne pogoje, možnost vsestranskega izobraževanja doma in v tujini ter usmeritev v različne subspecializacije znotraj stroke (šport, promet, ergonomija, patologija dela, toksikologija, itd.).

V mladem in ambicioznem timu si posledično želimo samoiniciativno, motivirano in timsko naravnano osebo, ki jo poleg kliničnega dela zanima tudi raziskovalno in pedagoško delo.

Vsi, ki bi vas sodelovanje z našim Centrom za medicino dela zanimalo, lahko pošljete življenjepis in motivacijsko pismo preko spletnega obrazca.

Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor in obisk našega centra, kje boste lahko pobližje spoznali naše delo in potencialne možnosti za sodelovanje v prihodnosti.

Pogoji dela:
 • delovno razmerje za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom/li>
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru/li>
 • polni delovni čas
 • Naziv delovnega mesta: zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa
Od kandidatov pričakujemo:
 • izobrazba: zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa (MDPŠ)
 • opravljen strokovni izpit in specializacija
 • veljavna licenca za delo na področju MDPŠ
 • vozniški izpit B kategorije
 • obvladanje dela z računalnikom
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost, samostojnost
 • smisel za delo s strankami
 • smisel za delo v skupini – 1 leto delovnih izkušenj
Opis del in nalog:
 • izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami sklenjenimi z naročniki ter podajanje strokovnih mnenj
 • izdelava zdravstvenih ocen in analiz delovnih mest
 • izvajanje cepljenja
 • delo s študenti in specializanti
 • strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
 • ogledi delovnih mest in sodelovanje pri izdelavi izjave z oceno tveganja
 • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu Centra za medicino dela
Kandidatu nudimo: Dinamično delo, stalno izobraževanje doma in v tujini, sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu ZVD Centra za medicino dela, sodobno opremljeno delovno mesto, prijazno delovno okolje, stimulativen dohodek Kandidati naj pošljejo vloge z življenjepisom preko spletnega obrazca.

V Centru za fizikalne meritve zaposlimo

ZVD želi zaposliti ljudi, ki so drugačni, ljudi, ki se znajdejo v različnih situacijah, so sposobni dela v skupini, ki so naklonjeni izmenjavi idej in ki se lahko prilagajajo. Želimo sodelavce, ki so sposobni samostojnega dela, ne želimo jih nadzirati temveč zaupati njihovemu delu. Če ste odprti, znate komunicirati z ljudmi, vam ni potrebno ukazovati ampak sami vidite kaj je potrebno narediti, potem se opogumite in prijavite na naš razpis. Ne iščemo strokovnjakov, znanje vam bomo dali mi in vas naredili vrhunske. Prinesite le svojo osebnost, delavnost in pozitivnost.

Od kandidatov pričakujemo:

 • izobrazba: 1. bolonjsko stopnja ali univerzitetna ali 2. bolonjska stopnja:
  • kemije (mag. kem. ali univ. dipl. kem.),
  • kemijskega inženirstva (mag. inž. kem. inž.)
  • ali druge ustrezne naravoslovne smeri,

Izbrani kandidat za delovno mesto mora imeti osnovno predznanje za delo v kemijskem laboratoriju (poznavanje osnovnih kemijskih postopkov, kot so priprava standardnih raztopin, redčenje, obarjanje, centrifugiranje, tehtanje, izparevanje, nevtralizacija, …).

Poleg izobrazbe od vseh kandidatov pričakujemo:

 • vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz
 • obvladanje dela z računalnikom: MS Office, baze podatkov, …
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
 • smisel za delo s strankami,
 • smisel za delo v skupini,
 • inovativnost,
 • pripravljenost na nove izzive,
 • natančnost, ročnost (delo s kemikalijami v laboratoriju)

Pogoji dela:

 • delo v Laboratoriju za meritve radioaktivnosti, delo na terenu in v laboratoriju,
 • delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
 • polni delovni čas,
 • naziv delovnega mesta: višji strokovni delavec

Kandidatu (Ž/M) nudimo:

 • prilagodljiv delovni čas,
 • nadpovprečno število dni dopusta,
 • razgibano delo na terenu in v laboratoriju, vsekakor nismo rutinski
 • kolektiv, ki se razume in kjer ni slabih misli,
 • kolektiv, ki se rad druži in ki praznuje rojstne dni,
 • nadpovprečno osnovno plačo,
 • delo, kjer je plača odvisna tudi od rezultatov dela. Delo nad povprečjem je nagrajeno!
 • opremljeno telovadnico in fitnes v prostorih ZVD

Opis dela:

 • Radiokemične meritve in analize v laboratoriju
 • Vzorčenje na terenu
 • Meritve radioaktivnosti
 • Pomoč pri administrativnem delu

Meritve v laboratoriju

Meritve radioaktivnosti na terenu in v laboratoriju

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 29. 9. 2023 preko spletnega obrazca.

ZVD želi zaposliti ljudi, ki so drugačni, ljudi, ki se znajdejo v različnih situacijah, so sposobni dela v skupini, ki so naklonjeni izmenjavi idej in ki se lahko prilagajajo. Želimo sodelavce, ki so sposobni samostojnega dela, ne želimo jih nadzirati temveč zaupati njihovemu delu. Če ste odprti, znate komunicirati z ljudmi, vam ni potrebno ukazovati ampak sami vidite kaj je potrebno narediti, potem se opogumite in prijavite na naš razpis. Ne iščemo strokovnjakov, znanje vam bomo dali mi in vas naredili vrhunske. Prinesite le svojo osebnost, delavnost in pozitivnost.

Od kandidatov (Ž/M) pričakujemo:

 • izobrazba: srednješolska ali višja izobrazba, ki ustreza delu v kemijskem laboratoriju
 • vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz
 • obvladanje dela z računalnikom: MS Office, baze podatkov, …
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
 • smisel za delo s strankami,
 • smisel za delo v skupini,
 • inovativnost,
 • pripravljenost na nove izzive,
 • natančnost, ročnost (delo s kemikalijami v laboratoriju)

Izbrani kandidat za delovno mesto mora imeti osnovno predznanje za delo v kemijskem laboratoriju (poznavanje osnovnih kemijskih postopkov, kot so priprava standardnih raztopin, redčenje, obarjanje, centrifugiranje, tehtanje, izparevanje, nevtralizacija, …).

Pogoji dela:

 • delo v Laboratoriju za meritve radioaktivnosti, delo na terenu in v laboratoriju,
 • delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
 • polni delovni čas,
 • naziv delovnega mesta: tehnik

Kandidatu (Ž/M) nudimo:

 • prilagodljiv delovni čas,
 • nadpovprečno število dni dopusta,
 • razgibano delo na terenu in v laboratoriju, vsekakor nismo rutinski
 • kolektiv, ki se razume in kjer ni slabih misli,
 • kolektiv, ki se rad druži in ki praznuje rojstne dni,
 • nadpovprečno osnovno plačo,
 • delo, kjer je plača odvisna tudi od rezultatov dela. Delo nad povprečjem je nagrajeno!
 • opremljeno telovadnico in fitnes v prostorih ZVD

Opis dela:

 • Radiokemične meritve in analize v laboratoriju
 • Vzorčenje na terenu
 • Pomoč pri administrativnem delu

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 29. 9. 2023 preko spletnega obrazca.

V Centru za fizikalne meritve na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji zaposlimo

ZVD želi zaposliti ljudi, ki so drugačni, ljudi, ki se znajdejo v različnih situacijah, so sposobni dela v skupini, ki so naklonjeni izmenjavi idej in ki se lahko prilagajajo. Želimo sodelavce, ki so sposobni samostojnega dela, ne želimo jih nadzirati temveč zaupati njihovemu delu. Če ste odprti, znate komunicirati z ljudmi, vam ni potrebno ukazovati ampak sami vidite kaj je potrebno narediti, potem se opogumite in prijavite na naš razpis. Ne iščemo strokovnjakov, znanje vam bomo dali mi in vas naredili vrhunske. Prinesite le svojo osebnost, delavnost in pozitivnost. 

Vas zanima raznoliko delo, malo terena, malo laboratorija, malo pisarne? Želite sodelovati pri zaščiti prebivalcev in pacientov, ki so izpostavljeni sevanju? Želite po študiju ostati na področju fizike in ne postati programer ali finančni analitik? Želite imeti nadpovprečno in vsaj tako dobro plačo, kot je v finančnih ustanovah? Želite delovati na dinamičnem področju, imeti stik z ljudmi in ne biti zaprti v raziskovalnem laboratoriju? Želite biti neodvisni in svobodni glede organizacije svojega dela? Želite, da rezultati vašega dela vplivajo na višino vaše plače?

Če se ne bojite sevanja in radioaktivnosti in ste vsaj na dve vprašanji odgovorili pritrdilo, potem je naša ponudba prava za vas.

Od kandidatov (Ž/M) pričakujemo:

 • izobrazba: univ. dipl. fiz. ali magistrska izobrazba iz fizike (bolonjski programi II. stopnje). Lahko absolvent. V primeru, da bo delavec delal na področju medicinske fizike, pričakujemo, da bo kandidat dokončal študij medicinske fizike ali opravil določene izpite na študiju iz medicinske fizike. Prijavijo se lahko tudi kandidati z doktoratom znanosti, ki jih dodatno stimuliramo z osebnim dohodkom.
 • vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz,
 • obvladanje dela z računalnikom: MS Office, baze podatkov
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
 • smisel za delo s strankami,
 • smisel za delo v skupini,
 • inovativnost,
 • pripravljenost na nove izzive

Pogoji dela:

 • delo v Laboratoriju za dozimetrijo in/ali Laboratoriju za meritve radioaktivnosti; delo z ionizirajočim sevanjem (radioaktivni viri in rentgenski aparati), delo na terenu in v laboratoriju,
 • delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru,
 • polni delovni čas,
 • naziv delovnega mesta: strokovni svetnik

Kandidatu nudimo:

 • prilagodljiv delovni čas,
 • nadpovprečno število dni dopusta,
 • razgibano delo na terenu in v laboratoriju, vsekakor nismo rutinski
 • kolektiv, ki se razume in kjer ni slabih misli,
 • kolektiv, ki se rad druži in ki praznuje rojstne dni
 • nadpovprečno osnovno plačo
 • delo, kjer je plača odvisna tudi od rezultatov dela. Delo nad povprečjem je nagrajeno!
 • stalno izobraževanje in usposabljanje,
  • Strokovna usposabljanja v tujini
  • Praktična usposabljanja

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 1. 3. 2024 preko spletnega obrazca.

V Centru za tehnično varnost in strokovne naloge zaposlimo

Od kandidatov (Ž/M) pričakujemo:

 •  izobrazba: dipl. inž. strojništva ali univ. dipl. inž. str. ali mag. inž. str.
 • vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz
 • obvladanje dela z računalnikom: MS Office,…
 • samostojnost, komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost,
 • smisel za delo s strankami,
 • znanje tujega jezika (angleščine/nemščine)

Pogoji dela:

 • delovno razmerje za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom
 • delovno mesto je prosto takoj oz. po dogovoru
 • polni delovni čas
 • enoizmensko delo
 • naziv delovnega mesta: strokovni svetnik

Kandidatu (Ž/M) nudimo:

 • dinamično delo
 • delo v pisarni in na terenu
 • stalno izobraževanje doma in v tujini
 • sodobno opremljeno delovno mesto
 • prijazno delovno okolje

Delo v timu na področjih prvih in periodičnih pregledov dvigal in ostalih dvižnih naprav. Postopno uvajanje in izpolnitev pogojev  za preglednika sistemov aktivne požarne zaščite (odvod dima in toplote, sistemov javljanja požarov, šprinkler,…).

Prednosti predstavljajo:

 • opravljen strokovni izpit strojne stroke po predpisih o graditvi objektov
 • delovne izkušnje kot odgovorni projektant na področju projektiranja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ali kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
 • delovne izkušnje na področju projektiranja strojnih inštalacij ali dvigal

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 31. 12. 2024 preko spletnega obrazca.

Zaradi širitve ekipe k sodelovanju vabimo sodelavca / sodelavko za delo v oddelku računovodstva.

Področje dela:

 • samostojno izvajanje računovodskih in knjigovodskih del
 • obračun plač in drugih prejemkov fizičnih oseb
 • kontrola, obračun in knjiženje davka na dodano vrednost
 • knjiženje bančnih izpiskov, kompenzacij, asignacij in drugih oblik poravnave (TRR in blagajna)
 • spremljanje saldakontov kupcev in dobaviteljev in izterjava zapadlih terjatev
 • pomoč pri izvedbi inventure osnovnih sredstev in zalog
 • priprava statističnih poročil in analiz
 • evidentiranje in knjiženje prejetih računov
 • naloge povezane z administriranjem in arhiviranjem in priprava navodil
 • sodelovanje pri predlogih izboljšav delovnih procesov
 • druge zadolžitve v računovodskem oddelku

Najboljši kandidat:

 • izobrazba najmanj VI. stopnja
 • poznavanje računovodske in davčne zakonodaje
 • računalniška pismenost s poudarkom na odličnem znanju Excela
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih
 • interes za učenje in napredovanje
 • samostojnost in samoiniciativnost pri izvajanju zastavljenih nalog
 • odgovoren odnos do dela, komunikativnost in timska usmerjenost
 • poznavanje programa Largo (Perftech) je pomembna prednost

Kaj nudimo:

 • redno zaposlitev v stabilnem podjetju s pogodbo za nedoločen čas
 • priložnosti za učenje in napredovanje
 • dinamično delo in konkurenčno plačilo
 • parkirno mesto

Kandidati naj oddajo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev do 31. 3. 2024 preko spletnega obrazca.