Domov | O nas | Vodstvo

Vodstvo

Že 60 let rešujemo izzive na področju varnosti in zdravja pri delu.

Smo največji in edini ponudnik celostne palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva delovnega in življenjskega okolja.

mag. Robert Pistotnik

Direktor

Zdravje in varnost,
naši temeljni vrednoti

Čas hitrega tehnološkega razvoja in umetne inteligence je za vse nas, ki v tem obdobju živimo in delamo, svojevrsten izziv. V dinamičnem delovnem vsakdanu namreč ljudje prehitro pozabimo nase, na svojo varnost, zdravje in dobro počutje. Zato je naša vloga, vloga Zavoda za varstvo pri delu, danes še bolj pomembna kot pred 60 leti, ko je zavod nastal.

V šestih desetletjih smo se razvili v trden tim, ki ga sestavljajo priznani strokovnjaki s področja medicine dela in športa, zdravja in varnosti pri delu, tehnične varnosti, varstva pred sevanji, ekologije, toksikologije in mnogih drugih.

Smo edini v Sloveniji, ki izvajamo tako celovite storitve s področja zdravja, varnosti in zdravega okolja. Na vseh naštetih področjih smo vodilni in gonilo razvoja znanosti v Sloveniji. Na to smo lahko upravičeno ponosni.

Kot odgovoren del slovenske družbe že od ustanovitve skrbimo za prenos znanja iz generacije v generacijo. Izvajamo izobraževanja in usposabljanja, smo učna baza študentom Medicinske fakultete in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani ter izdajamo številne strokovne publikacije.

Visoko izobražen kolektiv z različnih področij znanosti in izjemna raznolikost delovanja nam omogočajo poglobljeno poznavanje stanja tudi v drugih dejavnostih ter zaznavanje potreb in tveganj posameznikov, ki delujejo v njih.

Neprestano se izobražujemo, da smo lahko kos vsem izzivom spreminjajočega se delovnega okolja v izjemno raznolikih gospodarskih panogah. Strokovna usposobljenost, inovativnost in usmerjenost v trajnostni razvoj so temelji za naše uspešno delo danes – in jutri.

Naša vizija je ostati vodilni slovenski ponudnik celovitih storitev na področju zdravja, varnosti in zdravega okolja ter razvijati področje specialističnih medicinskih storitev.

Vedno smo in bomo prisluhnili potrebam in željam naročnikov. Verjamemo, da bomo z udejanjanjem naših novih idej uresničevali cilj presegati vaša pričakovanja.

Tim strokovnjakov

Strokovni razvoj posameznih področij usmerjajo predstojniki, služba za kakovost in uprava pa skrbita za celovit nastop pri strankah ter stalno kakovost.

dr. Maja Metelko

Vodja kakovosti - Namestnica direktorja – v.d. predstojnice Centra za medicino dela, prometa in športa

dr. Gregor Omahen

Predstojnik Centra za fizikalne meritve

mag. Ivan Božič

Predstojnik Centra za tehnično varnost in strokovne naloge

Kolegij

Kolegij ZVD d.o.o. sestavljajo člani: