Domov | O nas | Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih odjemalcev – ZVD in naročnika storitev.
Določajo način, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del posebnih dogovorov med pogodbenima strankama.

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni standardni pogoji začnejo veljati z dnevom objave na spletnih straneh www.zvd.si.

Splošni pogoji poslovanja so na voljo tudi na sedežu podjetja na Pot k izviru 6 v Ljubljani.

1. Naročanje storitev

Ponujamo naslednje možnosti naročanja storitev.
Pošljite nam naročilnico:

  • po elektronski pošti posamezni pristojni osebi
  • elektronsko preko spletne strani www.zvd.si
  • po telefaksu na številko 01/585 51 01
  • po pošti na naslov: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,
    Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje

Naročilnico nam lahko izročite osebno ali z ZVD sklenete pogodbo.

Zdravstvene storitve lahko naroči tudi z napotnico (obrazec DZS 8.204, 8.205), osebno na sedežu ZVD za samoplačniške preglede ali z napotnico zdravstvenega doma.

Na vašo željo vam pred naročilom izstavimo predračun za izvedbo želenih storitev.

2. Preklic naročila

Rok za preklic pogodbe je določen vsakič posebej v pogodbi. Rok za preklic ostalih naročil je najmanj dva dni pred dogovorjenim rokom za začetek izvajanja storitve.

3. Cene storitev in plačilo

Cene storitev ZVD obračunamo po ceniku storitev, ki je bil v veljavi ob opravljanju storitve. Zadnji veljaven cenik storitev je na voljo na sedežu ZVD.
Davek na dodano vrednost v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.
Pri zdravstvenih storitvah DDV ne obračunavamo.

Po opravljenem delu in izstavitvi poročila, izvida, zdravniškega spričevala, oziroma drugega končnega dokumenta ZVD naročniku izstavi končni račun za opravljeno delo. Potni stroški se obračunajo posebej, po veljavnih določilih.

Rok plačila je 15 dni. Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

4. Varovanje poslovne skrivnosti

ZVD se zavezuje, da ves čas, tudi po zaključku dela, kot poslovno skrivnost varuje vse naročnikove zaupne informacije ali poslovne skrivnosti, oziroma ostale podatke, ki so mu bili dostopni pri opravljanju storitve in se nanašajo na naročnika in na njegovo poslovanje, tudi informacije, ki jih pridobi od drugih virov.

ZVD se zavezuje, da bo v primeru, kadar bo zakon od njega zahteval, da izda zaupno informacijo naročnika, le tega vnaprej obvestil o informacijah, ki jih namerava posredovati tretji osebi. Prav tako bo naročnika predhodno obvestil, če je s pogodbo pooblaščen, da izda zaupno informacijo tretji osebi.

5. Obdelava osebnih podatkov

ZVD zbira in obdeluje nekatere osebne podatke oseb, ki prihajajo v Center za medicino dela na preventivni zdravniški pregled, oziroma se nahajajo v kateri od drugih baz s katerimi ZVD upravlja. V ta namen v skladu z zahtevo Uredbe o varstvu podatkov posredujemo naslednje informacije glede obdelave osebnih podatkov:

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,
Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje,
T: 01/585 51 00, E: info@zvd.si

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
dr. Maja Metelko
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje
T: 01/585 51 05

Namen obdelave osebnih podatkov:
Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Osebne podatke za namen izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov obdelujemo v skladu z točko (c) člena 6, Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

ZVD d.o.o. je pooblaščen za izvajanje zdravstvenih pregledov pri postopku izdaje vize za Avstralijo in Novo Zelandijo. V ta namen uporabljamo spletno aplikacijo eMedical, preko katere vnašamo podatke o zdravstvenem pregledu kandidatov za izdajo vize. 
Spletni naslov aplikacije: www.emedical.immi.gov.au/eMedUI/eMedical

Podatke, ki so vnešeni, uporabljata Avstralija in Nova Zelandija v postopkih izdaje vstopne vize.

Hranjenje osebnih podatkov:
Osebni podatki v zvezi s preventivnimi zdravstvenimi pregledi se v skladu z zahtevami zakonodaje hranijo trajno.

Vsak posameznik lahko zahteva dostop do svojih osebnih podatkov v zvezi s preventivnim pregledom, ki ga je opravil na ZVD, ni pa možno podati zahteve za izbris teh osebnih podatkov. Posameznik lahko zahteva tudi prenos svojih osebnih podatkov na drugega pooblaščenega izvajalca preventivnih zdravstvenih pregledov.

Zagotovitev osebnih podatkov za izvedbo preventivnega pregleda je zakonska in pogodbena obveznost. Posameznik zato mora zagotoviti osebne podatke, ki jih potrebuje ZVD za izvedbo pregleda. Če posameznik informacij oziroma vpogleda v zdravstveni karton osebnega zdravnika ne da, oziroma ne dovoli, ZVD ne more zaključiti pregleda in zato ne izda zdravniškega spričevala.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Pritožbe in prizivi
Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev izvajalca predložiti v roku 8 dni od zaključka dela in prejema končnega dokumenta. Ustne reklamacije sprejemamo samo na sedežu ZVD. V primeru priziva na odločitev  mora naročnik priziv obvezno podati pisno. ZVD se zavezuje, da bo pritožbe oziroma prizive rešil v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvestil pritožnika. Pritožbe obravnavamo nediskriminatorno in nimajo posledic na nadaljnje sodelovanje. Postopek, po katerem ZVD rešuje pritožbe in prizive, je na voljo na vpogled pri vodji kakovosti ZVD.

Pogoji poslovanja spletne prodajalne

Pogoji poslovanja za naročanje prodajnih artiklov, prijavo na izobraževanje in naročilo za revijo Delo in varnost preko spletnega obrazca oziroma spletne košarice na spletni strani www.zvd.si.

S to spletno stranjo in spletno trgovino upravlja (v nadaljevanju: ponudnik):
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje

1. Cene

Cene v spletni prodajalni so navedene v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenimi načini plačila.

Pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec na e-naslov prejme potrditev naročila oziroma prijave na izobraževanje. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

V primeru prijave na izobraževanje je potrebno kotizacijo poravnati do začetka izobraževanja na poslovni račun ponudnika (02924-0013679128 z ustreznim sklicem). To ne velja v primeru, da veljavna zakonodaja za določene kupce določa daljši plačilni rok.

2. Načini plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

  • po povzetju,
  • z nakazilom na račun upravitelja ZVD po predračunu,
  • Ponudnik kupcu izda račun. Kupoprodajna pogodba (naročilo/prijava) je v elektronski obliki shranjena pri ZVD. Vsi zbrani podatki o kupcu, so po potrditvi naročila oziroma prijave na izobraževanje, zavedeni v informacijski sistem ZVD in dosegljivi v njegovi podatkovni bazi. Kupec lahko do teh podatkov dostopa osebno.

Popravek ali dodatek k naročilu lahko kupec pošlje po elektronski pošti ali sporoči po telefonu.

3. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči na e-naslov prodaja@zvd.si, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (naročila oziroma prijave na izobraževanje).

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil vršimo na TRR kupca.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, če gre za naročilo avdio ali video nosilca in računalniškega programa, če je kupec odprl varnostni pečat.

V primeru naročila na revijo Delo in varnost je odpovedni rok tri (3) mesece. Naročnik mora odpoved podati pisno s priporočeno pošto.

V primeru odjave od izobraževanja en dan pred začetkom izobraževanja, zaračunavamo administrativne stroške v višini 50 odstotkov kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali v primeru neudeležbe, zaračunavamo celotno kotizacijo.

4. Postopek nakupa

Kupec na spletni strani izpolni spletni obrazec oziroma uporabi nakupovalno košarico. Ko konča z nakupovanjem, odpošlje izpolnjeni spletni obrazec. Po oddaji naročila kupec po elektronski pošti prejme potrdilo o prejemu naročila oziroma prijave na izobraževanje. Kupec lahko naročilo prekliče v roku dveh (2) ur po oddaji naročila oziroma prijave na izobraževanje.

Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

Naročilo oziroma prijava na izobraževanje gre v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik naročilo oziroma prijavo na izobraževanje pregleda in preveri dobavljivost naročenega blaga oziroma izvedljivost izobraževanja. V primeru, da naročenega blaga trenutno ni na voljo ali niso zagotovljeni vsi pogoji za izvedbo izobraževanja, o tem takoj obvesti kupca. Kupec se lahko odloči za vrnitev vseh vplačil ali pa se s ponudnikom dogovori drugače.

Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Ponudnik nato blago pripravi in odpošlje.

V primeru, da želi kupec naročiti varnostne znake, lahko to stori preko spletnega obrazca »povpraševanje«. Ponudnik bo za kupca izdelal ponudbo/predračun oziroma drug ustrezen dokument, na podlagi katerega bo nato izvedena dobava blaga kupcu.

5. Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

6. Dostava

Ponudnik bo dostavil blago v petih (5) delovnih dneh oziroma najkasneje v tridesetih (30) dneh od dneva sklenitve pogodbe.

Ponudnik bo izvedel izobraževanje v objavljenem terminu oziroma najkasneje v tridesetih (30) dneh od dneva sklenitve pogodbe.

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. Ponudnik ne zaračunava stroške dostave pošiljk.

7. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

8. Varovanje osebnih podatkov

8.1 SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV zbranih za namen usposabljanja in izobraževanja ter spletnega nakupa

Namen zbiranja podatkov ob prijavi na izobraževanja neposredno oziroma preko spletnega obrazca je naročilo storitve, zagotovitev prostega mesta, osnova za pripravo računa ter obveščanje. Za ta namen zbiramo naslednje osebne podatke: ime in priimek udeleženca ter njegove rojstne podatke, delovno mesto, e-poštni naslov, telefon, mobilni telefon, telefaks, naslov plačnika, telefonsko številko udeleženca izobraževanja.

Podatke za namen izvajanja obveščanja o izobraževanjih/usposabljanjih obdelujemo v skladu z točko (a) člena 6, Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov do preklica privolitve oziroma do prekinitve sodelovanja. Svojo privolitev lahko udeleženec kadar koli prekliče z zahtevo za preklic na info@zvd.si.

ZVD kot upravljavec osebnih podatkov, zbranih za namen usposabljanj in izobraževanj, omogoči dostop do podatkov tudi predavatelju, za namen izvedbe določenega izobraževanja oziroma usposabljanja.

8.2. PRAVICE POSAMEZNIKA

Posameznik ima pravico, da kadarkoli zahteva dostop, popravek, prenosljivost, ugovor, izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov ter do informacije kako dolgo se njegovi podatki hranijo tako, da ZVD pošlje elektronsko sporočilo na info@zvd.si.

ZVD odgovori na zahtevek v roku 1 meseca.

Pritožni organ v zvezi z upravljanjem osebnih podatkov je: Informacijski pooblaščenec (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si)

8.3. VAROVANJE IN ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

ZVD kot upravljavec vse podatke o posameznikih varuje skladno z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določajo zakonodaja Republike Slovenije in predpisi Evropske unije. Podatke o posamezniku hranimo v skladu z zakonskimi zahtevami področja Usposabljanja oziroma izobraževanja.
ZVD ne odgovarja za škodo, ki bi posamezniku nastala, ker je posameznik ZVD-ju posredoval napačne, lažne, nepopolne ali zastarele podatke, ki se nanašajo nanj.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
dr. Maja Metelko
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje
T: 01/585 51 05

9. Odveza odgovornosti

Ponudnik po svojih najboljših močeh zagotavlja ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti blaga ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne odražajo lastnosti izdelka.

10. Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova prodaja@zvd.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila ter brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

Želimo vam uspešno in prijetno nakupovanje!