Domov | O nas | Kontakt in lokacija

Kontakt in lokacija

Oddelčni kontakti
Center medicine dela,
prometa in športa

Letalska ambulanta

Fizioterapija

Specialistični
pregledi

Ultra zvok

Managerski pregledi

Center za tehnično varnost
in strokovne naloge
Center za fizikalne
meritve
Povpraševanje

Bunič Dušan

Vodja službe za trženje

Publicistika

Jana Cigula

Organizator izobraževanj

Naročilo varnostnih znakov

Fanči Avbelj

Strokovni svetnik

Poslovne enote

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Sedež Zavoda za varstvo pri delu je v Ljubljani, poslujemo pa tudi v poslovnih enotah v Celju in Kopru.

ZVD d.o.o., PE Celje

Izvajamo strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu, za ostale storitve smo vam na voljo v Ljubljani.

ZVD d.o.o., PE Koper

Izvajamo strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu, za ostale storitve smo vam na voljo v Ljubljani.