Domov | O nas | Anketa o zadovoljstvu strank

Anketa o zadovoljstvu strank

Dobrodošli pri izpolnjevanju ankete podjetja ZVD d.o.o.

Vaše sodelovanje in povratne informacije v tej anketi nam bodo pomagali pri zagotavljanju še bolj kakovostnih storitev svojim strankam.

Ta anketa bo trajala približno 3-5 minut. Vaša identiteta bo ostala anonimna.

Če smo za vas opravljali več različnih storitev vas prosimo, da za vsako storitev izpolnite celotno anketo.

    Usposabljanje in izobraževanjePublicistikaStrokovne naloge varnosti in zdravja pri deluKomisijski in tehnični preglediStrokovne naloge s področja požarne varnostiStrokovne naloge s področja protieksplozijske zaščitePregledi in preskusi delovne opremeKontrola tlačne opremeKontrola dvigal (liftov)Meritve fizikalnih parametrov (hrup, vibracije, osvetljenost,...)Osebna dozimetrijaPregledi virov ionizirajočega sevanjaUsposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanjiMerjenje radioaktivnostiMerjenje neionizirajočega sevanjaStrokovne naloge s področja ekologije in toksikologijeMeritev emisij in imisijPreventivni zdravstveni preglediStrokovne naloge s področja medicine dela

    Zelo zadovoljenZadovoljenDelno zadovoljenNekoliko nezadovoljenZelo nezadovoljen

    Vsekakor biVerjetno biBiVerjetno neVsekakor ne

    Zelo zadovoljenZadovoljenDelno zadovoljenNekoliko nezadovoljenZelo nezadovoljen

    Zelo zadovoljenZadovoljenDelno zadovoljenNekoliko nezadovoljenZelo nezadovoljen