Domov | O nas | Akreditacije in certifikati

Akreditacije in certifikati

Naše storitve opravljamo na visoki ravni kakovosti.

Akreditacije

ZVD je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot preskuševalni laboratorij in izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025 za preskusne metode s področij:

 • gradbene akustike in meritev hrupa v okolju,
 • merjenja na področju radiokemije in radioaktivnih sevanj (analize Sr-89/90, gama spektrometrija),
 • merjenja na področju ionizirajočih sevanj (osebna dozimetrija, meritve hitrosti doze, meritve radioaktivne kontaminacije,  meritve RTG aparatov medicini),
 • neionizirajočih sevanj (elektromagnetno sevanje) in optičnih sevanj,
 • preskušanja osebne varovalne opreme in vzorčenja in
 • meritve kemijskih in fizikalnih parametrov v vzorcih iz delovnega ali življenjskega okolja.

Podrobnejši opis akreditiranih metod je podan v Prilogi k akreditacijski listini št.: LP-032, objavljeni na spletni strani www.slo-akreditacija.si, aktualni seznam metod, ki ga uporabljajo laboratoriji s fleksibilnim obsegom pa se nahaja na naslovu: LOM-LMSAR akreditacijska listina-fleksibilni obseg .

ZVD je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ tip A in izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17020 za izvajanje kontrol na področjih:

 • kontrole dvigal (končne, periodične, sprejemne kontrole in kontrole pred uporabo dvigal za gasilce),
 • kontrolo strojev (naprav za dviganje oseb)

ZVD je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ tip C in izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17020 za izvajanje kontrol na področju:

 • kontrolo tlačne opreme (kurjene ali drugače ogrevane, tlačnih posod, varnostnih ventilov in cevovodov).

Podrobnejši opis akreditiranih metod je podan v Prilogi k akreditacijski listini št.: K-036, objavljeni na spletni strani www.slo-akreditacija.si.

ZVD je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot certifikacijski organ za certificiranje proizvodov in za namen priglasitve in izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17065 za:

 • izvajanje certificiranj na podlagi tipskega preskusa proizvoda za varovalne rokavice
 • izvajanje certificiranj na podlagi preverjanje enote za dvigala Modul G

Podrobnejši opis akreditacije je podan v Prilogi k akreditacijski listini št.: CP-018, objavljeni na spletni strani www.slo-akreditacija.si.

Certifikati

Center za medicino dela
ima vzpostavljen sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001 (številka certifikata: Q-263).

Laboratorij za dozimetrijo
ima vzpostavljen sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001
za dejavnost usposabljanja iz varstva
pred ionizirajočimi sevanji
(številka certifikata: 1210029796 TMS).