Domov | Varstvo pred požarom | Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Kontakt

Gregor OSENAR

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom izvajamo:

  • Osnovna ter periodična usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo s preizkusom teoretične in praktične usposobljenosti.

    Usposabljanja vsebujejo praktični trening gašenja na zunanjih površinah in specifiko javljanja požarov, gašenja začetnih požarov in evakuacije v objektih, za katere so zadolženi.
  • Osnovna ter periodična usposabljanja za gašenje usposobljenih oseb za opravljanje požarne straže s preizkusom teoretične in praktične usposobljenosti.

    Usposabljanja vsebujejo praktični trening gašenja na zunanjih površinah in specifiko izvajanja požarne straže v objektih naročnika – pri pretakanju konkretnih vnetljivih snovi ali gorljivih plinov oz. izvajanju vročih del, ki se izvajajo pri naročniku.

Na podlagi Pravilnika o požarnem varovanju izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja za izvajalce požarnega varovanja s preizkusom teoretične in praktične usposobljenosti:

  • operaterje v varnostno nadzornih centrih in
  • varnostnike – intervente

Usposabljanja za varnostnike vsebujejo praktični trening gašenja na zunanjih površinah.

Skladno s 35. členom Zakona o varstvu pred požarom organiziramo za naročnike v požarno bolj ogroženih objektih ali objektih, kjer se zbira večje število oseb, letne vaje evakuacije.

Na aktualna izobraževanja se lahko prijavite na strani Usposabljanja in seminarji.