Domov | Varnost pri delu | Usposabljanja in seminarji

Usposabljanja in seminarji

USPOSABLJANJA IN SEMINARJI

Aktualni seminarji
Priprava na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

Datum začetka: 25. 5. 2022 (Prestavljen rok – 18.5. – 20.5.)

Aktualni seminarji
Usposabljanje zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom – ZOOM

Datum začetka: 26.05.2022 ob 14.30

Aktualni seminarji
Usposabljanje s področja osnovnih andragoških znanj

Datum začetka: 27.5.2022

Aktualni seminarji
Usposabljanje – Svetovalec za kemikalije

Datum začetka: 30.5.2022

Aktualni seminarji
Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji

Datum začetka: 13.6.2022