Domov | Varnost pri delu | Usposabljanja in seminarji

Usposabljanja in seminarji

USPOSABLJANJA IN SEMINARJI

Aktualni seminarji
Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji

Datum začetka: 13.02.2023

Aktualni seminarji
Priprava na strokovni izpit iz varstva pred požarom

Datum začetka: 28.02.2023