Revija Delo in varnost

Revija Delo in varnost je edina strokovna revija s področja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in izhaja že od leta 1955.

Revija, ki jo izdaja Zavod za varstvo pri delu, obveščanje o dogajanjih na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in drugih področjih varnosti. Revija je pomemben vir informacij za podjetja in je namenjena dvigovanju ravni varnosti in zdravja pri delu v podjetjih.

Delo in varnost

št. 2 | 2022

  • Novosti na področju preverjanja in vzdrževanja el. inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele
  • Povrnitev premoženjske škode pri delovnih nezgodah
  • Požar gospodarskega poslopja v Besnici
  • Zdravju škodljive kemikalije
  • Izpostavljenost pacientov ionizirajočemu sevanju v diagnostični radiologiji
  • Bolezni,za katerimi vam ni treba zboleti
Znanstvena priloga
  • Metabolični sindrom in telesna vadba
  • Učinkovitost in smiselnost ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 na delovnih mestih v Sloveniji
  • Varovanje zdravja v obdobju dela od doma