Revija Delo in varnost

Revija Delo in varnost je edina strokovna revija s področja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in izhaja že od leta 1955.

Revija, ki jo izdaja Zavod za varstvo pri delu, obveščanje o dogajanjih na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in drugih področjih varnosti. Revija je pomemben vir informacij za podjetja in je namenjena dvigovanju ravni varnosti in zdravja pri delu v podjetjih.

Delo in varnost

št. 6 | 2022

  • Ne pozabimo na varnost in zdravje ter požarno varnost tudi doma
  • Novi priročnik Osebna varovalna oprema
  • Varstvo mladih delavcev
  • Prva pomoč pri srčnem zastoju
  • Tehnični in organizacijski ukrepi za skladiščenje kemikalij
  • Nevarne snovi/zmesi = nevarno blago?
  • Dolgočasje – tihi ubijalec na delu
  • Učenje s pomočjo pozitivnih in negativnih posledic našega vedenja
Znanstvena priloga
  • Atletsko Stopalo (Tinea Pedis)