Revija Delo in varnost

Revija Delo in varnost je edina strokovna revija s področja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in izhaja že od leta 1955.

Revija, ki jo izdaja Zavod za varstvo pri delu, obveščanje o dogajanjih na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in drugih področjih varnosti. Revija je pomemben vir informacij za podjetja in je namenjena dvigovanju ravni varnosti in zdravja pri delu v podjetjih.

Delo in varnost

št. 4 | 2023

  • Evropska unija podvojila floto rescEU za gašenje požarov za poletje 2023
  • »Reševalni pas« praznuje 10 let
  • Vpliv Zakona o varnosti in zdravju pri delu na operativno delo gasilcev
  • Nevarna stvar in nevarna dejavnost s sodno prakso
  • Požar v pokritem vkopu Malečnik
  • Na poti do trajnostnega razvoja podjetja sta pomembna varnost in zdravje pri delu
  • Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta
  • Uspešna podjetja prihodnosti se znajo spoprijeti z žalovanjem
  • Depresija med športniki
Znanstvena priloga
  • Presečišče odvisnosti od drog in delovne uspešnosti