Informativni plakati

Navodila lahko uporabite v preventivne namene in hkrati kot pomoč pri izvajanju vaših ukrepov zaradi spremenjene ocene tveganj.

V izvorni obliki jih lahko brez omejitev objavljate na svojih spletnih straneh, natisnete, pošiljate po e-pošti oziroma objavljate na družabnih omrežjih.

Preprečevanje širjenja Covid-19

Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni dihal

A3 plakat

Pravilna namestitev zaščitne maske

A3 plakat

Navodila za umivanje in razkuževanje rok

A3 plakat

Pravila za varno uporabo dvigal v času epidemije

A4 plakat

NOSIMO MASKE in ohranjajmo varnostno razdaljo!

A3 plakat

Ko se zgodi ...

Če zagori ...
Gašenje začetnega požara

A3 plakat

Ob potresu ...
Kako ukrepati?

A3 plakat

  • Natisnjeno A3 verzijo plakatov lahko dobite na Zavodu za varstvo pri delu.