Domov | Varnost pri delu | Izobraževanja in publicistika | Usposabljanje odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč

Usposabljanje odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč

Dodatne informacije in naročila

So vaša otroška igrišča dovolj varna?

Ali postavljena igrala in podlage na njih ustrezajo veljavnim standardom varnosti, se redno vzdržujejo in pregledujejo? Imajo osebe, ki vzdržujejo in pregledujejo vaša igrala dovolj znanja, da lahko svoje delo opravljajo kvalitetno in ga tudi dokumentirajo? Ali res prepoznavajo vse nevarnosti?

Da bi lahko kot lastniki oz. skrbniki odgovorno skrbeli za varnost na vaših otroških igriščih oz. igralih, organiziramo v sodelovanju z vrhunskim strokovnjakom za to področje enodnevna usposabljanja, na katerega vabimo:

  • zadolžene osebe v vrtcih, ki morajo biti po spremembi Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Ur.l. RS,47/2010 usposobljene za preglede igral in igrišč ter druge odgovorne za varnost otroških igrišč v vrtcih: ravnatelje, pomočnike, vodje enot, tehnične vodje.
  • lastnike, upravljalce ter vzdrževalce otroških igrišč ali posameznih igral na javnih površinah, v stanovanjskih skupnostih, na šolskih in športnih igriščih, pred hotelskimi in drugimi nastanitvenimi objekti, gostinskimi lokali, trgovskimi centri.

Udeleženec bo prejel potrdilo o usposabljanju z veljavnostjo 5 let.