Domov | Varnost pri delu | Izobraževanja in publicistika

Izobraževanja in publicistika

Redno pripravljamo različna izobraževanja, tečaje in druga strokovna usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu.

Več informacij

Usposabljanja

 • varnost in zdravje pri delu za različne dejavnosti (vodstveni in vodilni delavci, pisarniški delavci, varno delo s plini, rokovanje z nevarnimi kemikalijami, varno delo za elektrikarje in hišnike, varno delo za monterje in serviserje dvigal, varno delo z azbestom …),
 • usposabljanja iz varstva pred požarom,
 • usposabljanju delavcev, ki delajo v področjih eksplozijske ogroženosti,
 • usposabljanje odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč,
 • strokovna usposabljanja (prevoz nevarnega blaga, varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga, varno delo z eksplozivi za trgovce in skladiščnike in odgovorne osebe, voznik viličarja, upravljavec TGM …),
 • osnovna andragoška znanja – uspešno javno nastopanje in stili poučevanja,
 • higiena živil v skladu s HACCP sistemom,
 • varstvo pred ionizirajočimi sevanji za delavce iz medicine, industrije in raziskovalnih dejavnosti o ustrezni zaščiti ter o načinih varovanja pred škodljivimi učinki sevanja in o merjenju sevanja,
 • usposabljanje za reševalce iz dvigal
  usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • izobraževanja s področja celovitega aktivnega zdravstvenega varstva: delavcev, udeležencev v prometu in športnikov,
 • izobraževanja o varnem delu pri izpostavljenosti različnim tveganjem,
 • izobraževanja s področja promocije zdravja (ergonomija, stres, izgorelost, preventiva bolezni gibal, alkoholizem in delovno okolje …).

Delavnice in seminarji

 • varnost strojev in dvigal,
 • trpinčenje (mobing) in nadlegovanje na delovnem mestu,
 • osebna varovalna oprema,
 • novosti na področju kemijske zakonodaje,
 • ravnaje z odpadki,
 • hrup in vibracije v delovnem in življenjskem okolju,
 • postopki za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja,
 • pravice invalidov,
 • preiskave delovnega okolja – prah,
 • preiskave delovnega okolja – toplotne razmere,
 • razsvetljava na delovnih mestih,
 • varno premeščanje bremen,
 • varno vzdrževanje,
 • protieksplozijska zaščita v lakirnicah,
 • nevarnost elektrostatike,
 • pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu,
 • pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varstva pred požarom,
 • ocenjevanje požarnih nevarnosti in požarnih tveganj,
 • varno delo na gradbiščih.

Tečaji

 • svetovalec za kemikalije.