Usposabljanje zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom – ZOOM

Usposabljanje je namenjeno vsem osebam, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo in prodajo živil (bari, gostišča, restavracije, okrepčevalnice, menze, slaščičarne, kavarne, turistične kmetije, pekarne, predelava, prevoz živil in drugo) in so pri izvajanju svoje dejavnosti obvezni upoštevati načela sistema HACCP. Usposabljanje za odgovorne in ostale osebe, ki delajo v prometu in proizvodnji z živili se izvaja na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

VABILO

Termin:

Datum začetka: 20.4.2023 ob 14.30
Datum zaključka: 20.4.2023

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

Kotizacija:

Cena na udeleženca znaša 81,50 € brez DDV. V ceno je vključeno predavanje, gradivo in potrdilo o udeležbi. Plačilo izvedete na naš poslovni račun po izvedenem usposabljanju, na podlagi prejetega računa (valuta 15 dni). Fizične osebe brez dejavnosti strošek usposabljanja poravnajo po predračunu, vsaj dan pred terminom usposabljanja. Zadnji rok za brezplačno odjavo je dva dni pred terminom usposabljanja.

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontakt:

Fanči Avbelj
M + 386 (0)41 658 953


    Prijavitelj:


    Plačnik


    Udeleženci:


    DA, strinjam se s pogoji poslovanja