Usposabljanje za odg. os. za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in var. oskrbe z vodo

Usposabljanje je namenjeno odgovornim osebam iz 6. člena Pravilnika o pitni vodi, kakor tudi vzdrževalcem vodovodnih sistemov. Na usposabljanje vabljeni tudi predsedniki, direktorji vseh javnih (gospodarskih) služb, vodovodnih zadrug, odborov in lokalnih skupnosti, ki v okviru svojih del in nalog vršijo izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Termin:

Datum začetka: Predvidoma v drugi polovici marca. Usposabljanje bo potekalo preko ZOOM-a.

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

TERMIN:

Zbiramo informativne prijave. Usposabljanje bomo organizirali, ko prejmemo dovolj prijav. O datumu izvedbe boste obveščeni vsaj 14 dni pred razpisanim terminom, ko boste tudi potrdili svojo udeležbo.

TRAJANJE:

4 pedagoške ure

PROGRAM:

1. Odgovornosti in pristojnosti odgovornih oseb za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe z vodo.
(in vseh ostalih, ki so v okviru svojih del vsakodnevno v stiku s pitno vodo).
2. Verifikacija HACCP sistema na vodovodnem sistemu.
3. Izvajanje notranjega nadzora na vodovodnem sistemu.
4. Vzorčenje pitne vode v smislu notranjega nadzora in interpretacija rezultatov notranjega nadzora.
5. Pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov v prihodnosti – realnost ali utopija?

Kontakt:

Fanči Avbelj
T + 386 (0)1 585 51 21
M+ 386 (0)41 658 953


    Prijavitelj:


    Plačnik


    Udeleženci:


    DA, strinjam se s pogoji poslovanja