Usposabljanje za delavce elektro stroke in elektrotehnično poučene delavce

V skladu z 38. Členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) mora delodajalec za delavce, ki delajo na delovnih mestih na katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode ter za delavce, ki delajo na delavnih mestih, na katerih so nezgode pri delu pogostejše zagotoviti obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo, pri čemer rok ne sme biti daljši od dveh let.

VABILO

Termin:

Datum začetka: 21.03.2023
Datum zaključka: 21.03.2023

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

Kotizacija:

Kotizacija znaša 100,00 EUR brez DDV. V ceno je vključeno gradivo ter postrežba med odmorom.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka posveta na poslovni račun zavoda:
– IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
– BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-133671

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontakt:

Jana Cigula
T 01 58 55 102
M
041 616 901


    Prijavitelj:


    Plačnik


    Udeleženci:


    DA, strinjam se s pogoji poslovanja