Usposabljanje – Svetovalec za kemikalije

V skladu s 45. a členom Zakona o kemikalijah (ZKem-B, Uradni list RS, št. 16 /2008 z dne 15.02.2008) in Pravilnikom o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25.05.2010) izvajamo tečaje in preizkuse znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi. V 45.a členu zakon določa, da vse pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet iz 44. člena zakona, določijo enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske (vključno z varnostni inženirji), farmacevtske ali agronomske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.  

VABILO

Termin:

Datum začetka: 20.05.2024
Datum zaključka: 21.05.2024

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

Kotizacija:

Kotizacija znaša 549,00 EUR z DDV. V ceno je vključena organizacija in izvedba izobraževanja, pisno gradivo, ustni preizkus znanja, izdaja potrdila o opravljenem usposabljanju. Kotizacija brez opravljanja ustnega preizkusa znanja znaša 380,00 EUR z DDV.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka posveta na poslovni račun zavoda:
– IBAN: SI56 02924-0013679128 odprt pri NLB d.d.,
– BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-144328

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontakt:

Jana Cigula
T 01 58 55 102
M 041 616 901


    Prijavitelj:


    Plačnik


    Udeleženci:


    DA, strinjam se s pogoji poslovanja