Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Po 2. odstavku 4. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (UL RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.) je potrebno usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije periodično obnavljati na 3 leta.

Seznanitev z evakuacijskimi potmi, načini javljanja ter razpoložljivimi sredstvi za gašenje začetnih požarov v vaših objektih opravi delodajalec sam oz. njegova pooblaščena oseba za varstvo pred požarom.

Termin:

Datum začetka: Tekom leta 2024

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

Na Zavodu za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, bomo izvedli usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Omenjene osebe in njihovo številčnost je na osnovi predpisov s področja varstva pred požarom dolžan določiti vsak delodajalec in hkrati zagotoviti, da so te osebe teoretično in praktično usposobljene. V kolikor nimate usposobljenih oseb, ali pa je od zadnjega usposabljanja preteklo že več kot 3 leta, vas vabimo, da se nam pridružite.

Usposabljanje bomo izvedli na osnovi programa, ki vsebuje vse zakonsko določene ter, iz vidika stroke, potrebne vsebine in vam ga poslali v podpis po prijavi. Obravnavali bomo problematiko požarne varnosti objektov in posameznih dejavnosti, rizične vidike evakuacije, predstavili praktične rešitve za izvedbo evakuacije in se učili prepoznavanja začetne faze požara ter varnih praktičnih pristopov pri gašenju s pomočjo ročnih gasilnih aparatov.

Časovnica:
Teoretični del 9.00 – 11.00
Praktični del 11.15 – 12.00

Praktični del se izvede v vsakem primeru, zato naj se udeleženci oblečejo vremenu primerno!

Seznanitev z varstvom pred požarom v objektu: Seznanitev z evakuacijskimi potmi, načini javljanja ter razpoložljivimi sredstvi za gašenje začetnih požarov v vaših objektih opravi delodajalec sam oz. njegova pooblaščena oseba za varstvo pred požarom.

Kotizacija na udeleženca znaša 109 EUR + DDV. V primeru, da imate z ZVD d.o.o. sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju na področju VZD in VPP, ali v primeru prijave več kot dveh udeležencev, vam nudimo 10% popusta. V ceno je vključena izdaja predpisane dokumentacije in izvedba praktičnega dela gašenja na zunanji površini ZVD d.o.o.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja na poslovni račun ZVD d.o.o. 02924-0013679128, s sklicem na številko 23000-9999-135093, javni zavodi pa naknadno na podlagi izdanega e-računa.

Odjava: Zadnji rok za brezplačno odjavo je dva dni pred usposabljanjem.

V primeru, da kandidata ne odjavite pravočasno vam bomo zaračunali 50% polne cene.

Odjavo nam sporočite na e-mail: miha.juvan@zvd.si . V zadevo sporočila vpišite: Odjava od usposabljanja

Termini v letu 2024:

  • torek, 18.06.2024
 

Kontakt:

Miha Juvan
T 01 585 51 41
M 031 394 784


    Prijavitelj:


    Plačnik


    Udeleženci


    DA, strinjam se s pogoji poslovanja