Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Po 2. odstavku 4. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (UL RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.) je potrebno usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije periodično obnavljati na 3 leta.

Seznanitev z evakuacijskimi potmi, načini javljanja ter razpoložljivimi sredstvi za gašenje začetnih požarov v vaših objektih opravi delodajalec sam oz. njegova pooblaščena oseba za varstvo pred požarom.

Termin:

Datum začetka: Tekom leta 2023

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

Obveščamo vas, da bomo na Zavodu za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, izvedli usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Omenjene osebe je na osnovi predpisov s področja varstva pred požarom dolžan določiti vsak delodajalec in hkrati zagotoviti, da so te osebe teoretično in praktično usposobljene. V kolikor nimate usposobljenih oseb ali je od zadnjega usposabljanja preteklo že več kot 3 leta, vas vabimo, da se nam pridružite.

Usposabljanje bomo izvedli na osnovi programa, ki vsebuje vse zakonsko določene ter, iz vidika stroke, potrebne vsebine in vam ga poslali v podpis po prijavi. Obravnavali bomo problematiko požarne varnosti objektov in dejavnosti, rizične vidike evakuacije, predstavili praktične rešitve za izvedbo evakuacije.

Časovnica:
Teoretični del 9.00 – 11.00
Praktični del 11.15 – 12.00

Praktični del se izvede v vsakem primeru, zato naj se udeleženci oblečejo vremenu primerno!

Seznanitev z varstvom pred požarom v objektu:
Seznanitev z evakuacijskimi potmi, načini javljanja ter razpoložljivimi sredstvi za gašenje začetnih požarov v vaših objektih opravi delodajalec sam oz. njegova pooblaščena oseba za varstvo pred požarom.

Kotizacija:
Kotizacija na udeleženca znaša 95 EUR + DDV. V primeru, da imate z ZVD d.o.o. sklenjeno pogodbo za izvajanje strokovnih nalog VZD in VPP ali v primeru prijave več kot dveh oseb nudimo 10% popusta. V ceno je vključena izdaja predpisane dokumentacije in izvedba praktičnega dela gašenja na zunanji površini ZVD d.o.o.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja na poslovni račun zavoda 02924-0013679128 s sklicem na številko 23000-9999-135093, javni zavodi pa naknadno na podlagi izdanega e-računa.

Odjava:
Zadnji rok za brezplačno odjavo je dva dni pred usposabljanjem.

V primeru, da kandidata ne odjavite pravočasno vam bomo zaračunali 50% polne cene.

Odjavo nam sporočite na e-mail: miha.juvan@zvd.si . V zadevo sporočila vpišite: Odjava od usposabljanja

Termini v letu 2023:
  • Četrtek, 22. junij 2023
 

Kontakt:

Miha Juvan
T 01 585 51 41
M 031 394 784


    Prijavitelj:


    Plačnik


    Udeleženci


    DA, strinjam se s pogoji poslovanja