Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Na ZVD d.o.o. organiziramo usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Usposabljanja se pričnejo ob 8.00 in trajajo 3 šolske ure (usposabljanja so prilagojena posameznemu delovnemu mestu). Rok za prijavo je dva dni pred samim datumom usposabljanja, na katerega se prijavljate, kasnejše prijave na razpisan rok niso mogoče.

Termin:

Datum začetka: Tekom leta 2022

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

Usposabljanje poteka v slovenskem jeziku. Usposabljanje poteka preko storitve za videokonference ZOOM. Podrobna navodila o izvedbi udeleženci usposabljanja prejmejo dva dni pred izvedbo.

Zadnji rok za brezplačno odjavo je dva dni pred usposabljanjem.

Odjavo nam sporočite na e-mail: alen.alidzanovic@zvd.si . V zadevo sporočila vpišite: Odjava od usposabljanja

Termini v letu 2022:
 • 03.06.2022  (08.00 – 10.00)
 • 17.06.2022  (08.00 – 10.00)
 • 01.07.2022  (08.00 – 10.00)
 • 15.07.2022  (08.00 – 10.00)
 • 05.08.2022 (08.00 – 10.00)
 • 19.08.2022 (08.00 – 10.00)
 • 02.09.2022 (08.00 – 10.00)
 • 16.09.2022 (08.00 – 10.00)
 • 30.09.2022 (08.00 – 10.00)
 • 14.10.2022 (08.00 – 10.00)
 • 28.10.2022 (08.00 – 10.00)
 • 11.11.2022 (08.00 – 10.00)
 • 25.11.2022 (08.00 – 10.00)
 • 09.12.2022 (08.00 – 10.00)


Cena usposabljanja znaša 33 EUR + DDV.

Fizične osebe
Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka izobraževanja na poslovni račun ZVD d.o.o.: IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d., BIC: LJBASI2X, s sklicem 23000-9999-30352.

Kontakt:

Alen Alidžanović
GSM: 041 415 235


  Prijavitelj:


  Plačnik


  Udeleženci:

  Odgovorna oseba, s podpisom pooblaščam za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom v objektih naslednje pravne / fizične osebe:


  Podjetje:ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.


  Ime in priimek izvajalca: Alen Alidžanović


  OBSEG POOBLASTILA: Prvo in periodično usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom



  DA, strinjam se s pogoji poslovanja