Domov | Tehnična varnost | Preverjanje zaščite pred delovanjem strele

Preverjanje zaščite pred delovanjem strele

ZVD zaposluje veliko število izkušenih strokovnjakov s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za preverjanje vseh vrst zaščit pred delovanjem strele.

Kontakt

Marjan OCVIRK

Na podlagi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele ter tehnične smernice TSG-N-003:2021 – Zaščita pred delovanjem strele morajo biti vse zahtevne in manj zahtevne stavbe (razen eno in dvostanovanjske) opremljene s sistemom zaščite pred strelo z zaščitnim nivojem najmanj IV, ki mora biti projektiran, izveden in vzdrževan tako, da v celoti zaščiti objekt pred udarom strele ter njenimi posledicami. 

Na podlagi pravilnika je preverjanje lahko prvo (novo gradnja), redno (1-4 leta) ali izredno (opravi se po vsakem neposrednem udaru strele v sistem zaščite pred strelo, po vsakršnih poškodbah stavbe zaradi udara strele ali posegih na sistemu, vključno z njegovo rekonstrukcijo, ki lahko vplivajo na varnost stavbe in uporabnikov). Pri preverjanjih strelovodne inštalacije se preveri varnost vgrajenega sistema in sestavi zapisnik, ki mora podati jasno in nedvoumno oceno ugotovljenega stanja preverjanega sistema.

Redno in izredno preverjanje spada med vzdrževanje objekta.

Preverjanje zahtevnih in manj zahtevnih strelovodnih inštalacij smejo izvajati le posamezniki s pridobljeno ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo za preverjanje električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.