Domov | Tehnična varnost | Osebna varovalna oprema | Preizkušanje rokavic

Preizkušanje rokavic

Certifikacijski organ ZVD je priglašen za ugotavljanje skladnost varovalnih rokavic za zaščito pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi skladno s spodaj naštetimi standardi.

Kontakt

Andraž TANCEK

Ugotavljamo skladnost opreme po Uredbi EU 2016/425 o osebni varovalni opremi in ustreznih standardih in preizkušamo zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi.

  • EN ISO 21420 splošne lastnosti varovalnih rokavic
  • EN 388 varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi
  • EN 407 varovalne rokavice za zaščito pred vročino in ognjem
  • EN 511 varovalne rokavice za zaščito pred mrazom
  • EN 12477 rokavice za varilce

Prav tako preverjamo elektrostatične lastnosti tkanin in ostalih materialov ter svetujemo pri označevanju osebne varovalne opreme in pri pripravi predpisane dokumentacije.