Radon

Radon je naraven radioaktiven plin brez vonja in barve. Nabira se v zaprtih prostorih in je lahko rakotvoren. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov.

Kontakt

Peter JOVANOVIČ

Meritve radona: kje so priporočljive in kje obvezne

Območja z več radona in referenčno raven koncentracije radona opredeljuje Uredba o nacionalnem radonskem programu (Uradni list RS, št. 18/18, 86/18 in 152/20), ki določa tudi ukrepe v primeru preseženih vrednosti.

Na območjih z več radona so meritve v stanovanjskih objektih priporočljive, v podjetjih na teh območjih pa po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti obvezne.

Delodajalcem zakon nalaga, da do 20. marca 2021 opravijo meritve radona v delovnih prostorih. Več informacij o obveznosti podjetij glede radona se nahaja tukaj.

Zavod za varstvo pri delu in radon

 • 60-letna tradicija na varstva pred ionizirajočimi sevanji
 • edini slovenski izvajalec meritev radona
 • samo strokovnjaki ZVD so pooblaščeni od Ministrstva za zdravje
 • strokovne in cenovno ugodne meritve radona
 • pooblaščeni izvedenci za področje radona razumljivo razložijo rezultate in predlagajo smiselne ukrepe

Meritve radona v podjetjih in bivalnih objektih večinoma opravljamo s pasivnimi detektorji sledi.

Cena meritve je 42 EUR z DDV.

Kako poteka meritev

 • Po pošti vam bomo poslali detektor za merjenje koncentracije radona.

 • Z detektorjem sledi lahko preprosto izmerimo koncentracijo radona v prostoru. Detektor sledi je folija, nameščena na dno zaščitnega ohišja. V ohišje prodira zrak in z njim tudi radon, ki v ohišju razpada, pri čemer izseva delec alfa, ki v plastični foliji pusti za sabo sled. Število sledi na foliji je sorazmerno s koncentracijo radona v prostoru.

 • Detektor za dva meseca namestite na primerno mesto.

 • Detektor boste prejeli v vrečki iz aluminizirane folije. Odprite vrečko in detektor takoj postavite na mesto za meritev, vrečko zavrzite. Postavite ga lahko na mizo, omaro ali na kako drugo mesto stran od oken ali vrat, kjer je nemoteč za prisotne. Lahko ga tudi z vrvico ali žico obesite na višino 1,0 – 1,5 m od tal.

 • Ob prejemu izpolnite priloženi obrazec, ki bo služil za točnejšo interpretacijo in ovrednotenje rezultatov. 

 • Po končani meritvi nam detektor vrnete v priloženi kuverti (poštnina je že plačana) na naslov:
  ZVD Zavod za varstvo pri delu, CFM-LMSAR, Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje

Fiziki izvedenci za sevanja na ZVD Zavodu za varstvo pri delu bomo analizirali prejete detektorje. Izsledke vam bomo poslali na vaš naslov.

Kaj je radon in kako pride v zaprte prostore?

Radon nastaja pri radioaktivnem razpadu radija v zemeljski skorji in prodira na površje. Na prostem se hitro dvigne v višje ležeče sloje atmosfere, v zaprtih prostorih pa se akumulira in lahko doseže zelo visoke koncentracije.

Zakaj je radon nevaren?

Čeprav je radon radioaktiven, pravzaprav ne predstavlja velike nevarnosti za človeka. Skupaj z zrakom ga sicer vdihnemo, vendar ga kot plin tudi izdihnemo. Drugače pa je z njegovimi kratkoživimi razpadni produkti, ki so vedno prisotni v zraku skupaj z radonom. Kot aerosole jih namreč pljuča odfiltrirajo od vdihanega zraka. Na steni dihalnih poti, kjer so se usedli, razpadajo in nastali delci alfa napadajo okoliško tkivo ter ga poškodujejo. Te poškodbe so lahko tako resne, da vodijo do nastanka raka. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov.

Na katerih območjih v Sloveniji lahko pričakujemo povišane koncentracije radona?

Na koncentracijo radona v zraku zaprtega prostora odločilno vplivajo:

 • značilnosti tal (vsebnost urana, poroznost, tektonski prelomi), na katerih stavba stoji
 • velikost, oblika, vrsta in starost stavbe ter kakovost njene izgradnje

Visoke koncentracije radona v zaprtih prostorih lahko pričakujemo predvsem na področjih, kjer so tla porozna in zato dobro prepustna za radon. To so predvsem kraška tla in prodnate podlage.

Območja z več radona določa Uredba o nacionalnem radonskem programu (Ur.L. RS št. 18/18, 86/18 in 152/20) in so ozemlja občin:

Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje – Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren – Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika, Žužemberk.

Kaj lahko storim, če je pri meni ugotovljena povišana koncentracija radona?

Koncentracije radona znižamo s:

 • prezračevanjem prostorov
 • zatesnitvijo razpok in špranj v tleh
 • večjimi gradbenimi posegi: utrditev talne plošče, prezračevanje jaškov, prezračevanje zemljine pod talno ploščo

Če je v vašem domu presežena vrednost radona, si oglejte PDF zloženke