Prvo usposabljanje koordinatorjev za VZD na začasnih in premičnih gradbiščih

V skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 31/2008) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) organiziramo prvo usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Kandidati se bodo usposobili za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta.

Termin:

Datum začetka: Predvidoma oktober 2021

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

POGOJI ZA KOORDINATORJA V PRIPRAVLJALNI FAZI PROJEKTA – K1:

najmanj višja strokovna izobrazba tehnične smeri
strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu
najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del

POGOJI ZA KOORDINATORJA V IZVAJALNI FAZI PROJEKTA – K2:

najmanj višja strokovna izobrazba tehnične smeri
strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu
najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del

KOTIZACIJA:

Cena usposabljanja vključno s preizkusom znanja na udeleženca znaša 1.350,00 EUR brez DDV.

V kotizacijo so vključena predavanja, literatura, izpit pred strokovno komisijo na inšpektoratu za delo (IRSD) in pogostitev. Usposabljanje zajema en preizkus znanja na IRSD, vsak naslednji preizkus je se obračuna dodatno. Po opravljenem usposabljanju se je potrebno na preizkus znanja na IRSD prijaviti v roku 6 mesecev, drugače se preizkus znanja ponovno obračuna.

Po prejeti prijavnici vam bomo posredovali urnik usposabljanja in obrazce, ki jih potrebujemo za prijavo k izpitu na Inšpektoratu RS za delo.
ODJAVA:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontakt:

Gregor Osenar
T: 01 58 55 34 M: 041 732 603


    Prijavitelj:


    Plačnik


    Udeleženci:


    DA, strinjam se s pogoji poslovanja