Prvo usposabljanje koordinatorjev za VZD na začasnih in premičnih gradbiščih

V skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 31/2008) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) organiziramo prvo usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Kandidati se bodo usposobili za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (K1) in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (K2).

Termin:

Datum začetka: Predvidoma jesen 2023.

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

POGOJI ZA KOORDINATORJA V PRIPRAVLJALNI FAZI PROJEKTA – K1:

najmanj višja strokovna izobrazba tehnične smeri
strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu
najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del

POGOJI ZA KOORDINATORJA V IZVAJALNI FAZI PROJEKTA – K2:

najmanj višja strokovna izobrazba tehnične smeri
strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu
najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del

Kontakt:

Gregor Osenar
T: 01 58 55 34
M: 041 732 603


    Prijavitelj:


    Plačnik


    Udeleženci:


    DA, strinjam se s pogoji poslovanja