Priprava na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 85/20) določa program strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce in delodajalce, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, postopek prijave k strokovnemu izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek opravljanja strokovnega izpita, izdajanje potrdil o strokovnem izpitu, stroške strokovnega izpita in izpitne komisije, vodenje evidence o strokovnih izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita.

VABILO

Termin:

Datum začetka: 29.08.2023
Datum zaključka: 31.08.2023

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

Kotizacija:

Kotizacija na udeleženca znaša 650 € z DDV. V ceno so vključena predavanja, gradivo ter postrežba med odmori. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka seminarja na poslovni račun zavoda:
– IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
– BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-136746

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontakt:

Jana Cigula
T 01 58 55 102
M
041 616 901


    Prijavitelj:


    Plačnik


    Udeleženci:


    DA, strinjam se s pogoji poslovanja