Domov | Dobrodošli na naši prenovljeni spletni strani

Dobrodošli na naši prenovljeni spletni strani

Čas hitrega tehnološkega razvoja in umetne inteligence je za
vse nas, ki v tem obdobju živimo in delamo, svojevrsten izziv. V
dinamičnem delovnem vsakdanu namreč ljudje prehitro pozabimo
nase, na svojo varnost, zdravje in dobro počutje. Zato je naša
vloga, vloga Zavoda za varstvo pri delu, danes še bolj pomembna
kot pred 60 leti, ko je zavod nastal.