Nevarnost nasilja tretjih oseb

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcem, da na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb, poskrbijo za tako ureditev delovnega mesta in opreme, ki tveganje za nasilje zmanjšata in ki omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto.  Obenem morajo načrtovati postopke za primere nasilja tretjih oseb ter z njimi seznaniti delavce, ki na takih delovnih mestih delajo.

Termin:

Lokacija:

ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana Polje

NAMEN IN CILJ:

 • seznanili se boste s pravilnim ukrepanjem v primeru groženj tretjih oseb
 • seznanili se boste z najpogosteje uporabljenimi predmeti, ki jih uporabljajo napadalci
 • izvedeli boste kaj lahko pričakujete od varnostne službe oz. policije
 • delavnica zajema tudi praktične primere

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA:

Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z nevarnostjo nasilja tretjih oseb.

Delavnica poteka na način, da omogoča učinkovito delo, odprto komunikacijo z izvajalci in izmenjavo izkušenj med udeleženci.

GRADIVO:

Udeleženci usposabljanja prejmejo kratko brošuro, v kateri so razjasnjeni glavni zakonodajni pojmi in pojasnjeni ukrepi, ki naj bi jih sami izvedli oz. jih lahko pričakujejo od varnostne službe ali policije.

TRAJANJE:

3 ure
Po zaključenem usposabljanju se izdajo zapisnik in potrdila o usposabljanju.

IZVEDBA:

V prostorih naročnika ali v predavalnici ZVD Ljubljana. Opcija: Na osnovi ogleda objekta/delovnih mest naročnika se sestavi predloge za izboljšavo tehničnega in mehanskega varovanja objekta, če je potrebno, pa tudi fizičnega varovanja. Ugotovitve se zapišejo kot priporočilo.

TERMIN:

Po medsebojnem dogovoru.

IZVAJALEC:

Izvajalci so uveljavljeni strokovnjaki s področja mehanskega, tehničnega in fizičnega varovanja.

CENA:

po dogovoru gleda na skupino in lokacijo

Kontakt:

Jana Cigula
T 01 58 55 102
M
041 616 901


  Prijavitelj:


  Plačnik


  Udeleženci:


  DA, strinjam se s pogoji poslovanja