Funkcionalna diagnostika

Namen športno-funkcionalne diagnostike je izmeriti podatke o telesni sestavi in gibalnih sposobnostih športnika, s katerimi lažje in bolj natančno izdelamo programe individualnega in dopolnilnega treninga ter treninga v homogenih skupinah glede na športno disciplino.

Dodatne informacije in naročanje
Uradne ure:

Ponedeljek – Petek
7.00 – 14.00

V ta namen v našem centru uporabljamo naslednjo tehnologijo:

 • Bilateralno pritiskovno ploščo: odrivna moč, izometrična moč, hitra moč, statično in dinamično ravnotežje ter asimetrije med levo in desno okončino
 • Infrardeče fotocelice: hitrost reakcije, hitrost pospeševanja, največja hitrost teka ter testi agilnosti
 • Biodex medicinski sistem: testiranje mišične jakosti, največji navor rame, komolca, trupa, kolena, gležnja, koncentrična in ekscentrična jakost mišic, mišični deficiti, asimetrije mišičnih skupin ter asimetrije med levo in desno okončino
 • Biodex Balance SD: meritve za ugotovitev statičnega in dinamičnega ravnotežja; programi vadbe ravnotežja
 • OptoGait sistem: specifična odrivna moč, specifična hitra moč, čas kontakta pri teku in spremembe smeri gibanja, parametri hoje in tekalnega koraka, asimetrije med levo in desno okončino ter specifični testi agilnosti in specialne analize gibanja za različne športne discipline
 • Polar team sistem 2:analize aerobne in anaerobne vzdržljivosti, ter analize treningov in tekem
 • High-speed kamera:osnovne analize gibanja (hoja, tek, skok ter specifične analize gibanja za različne športne discipline)
 • TMG: metoda tenziomiografije je močno diagnostično orodje za ugotavljanje kontraktilnih lastnosti mišic in njihovo spreminjanje skozi čas. Rezultati TMG meritev opisujejo tudi funkcionalno stanje mišic. Zato ima TMG veliko prednost na področju diagnostike pred operacijo in po operacijski rehabilita-ciji in na področju določitve škode, ki nastane na posamezni mišici. Zaradi svoje ne-invazivnosti pa se lahko metoda uporablja takoj po operaciji. Ni druge metode, ki se lahko uporablja tako zgodaj v procesu rehabilitacije, saj mora pri drugih metodah bolnik razviti nekaj mišične sile na vseh izometričnih aparaturah
 • Izokinetične meritve največje jakosti mišic ramena, komolca, zapestja, trupa, kolena in gležnja. Meritve se izvajajo v preventivne namene in po poškodbah
 • Vadbo v procesu rehabilitacije
 • Trening koncentrične in ekscentrične jakosti mišic