Medicina športa

ZVD Center za medicino športa je prva ustanova, ki ji je Olimpijski komite Slovenije (OKS) podelil naziv Olimpijski referenčni športnomedicinski center.

Naročanje

Vrhunskim in rekreativnim športnikom zagotavljamo najsodobnejše diagnostične tehnologije in celostno obravnavo, saj v ZVD specialisti medicine športa sodelujejo z drugimi specialisti in strokovnjaki s področij, kot so kardiologija, ortopedija, fizioterapija, kineziologija, nutricionistika, psihologija športa, biomehanika, fiziologija, biokemija in druge.

»V sodelovanju med športnikom, trenerjem in specialistom medicine športa je ključ do vprašanja, kako do zdravega športnika v zrelih letih,« pravi dr. Mikša, specialistka medicine športa iz ZVD Centra za medicino športa.

Medicina športa je interdisciplinarna veja medicine. Nosilec dejavnosti je specialist medicine športa, ki sodeluje z drugimi specialisti in strokovnjaki: kardiologom, ortopedom, pediatrom, fizioterapevtom, kineziologom, fiziatrom, nutricionistom, psihologom in ostalimi konziliarnimi specialisti (ORL, nevrolog, tirolog, pulmolog, …).

ZVD deluje na področju medicine dela in športa že več kot 57 let. Smo največja organizacija s področja medicine dela in športa v Sloveniji in tudi učna baza študentom s področja medicine športa s sedmimi specialisti medicine športa in številnimi drugimi specialisti, ki zagotavljajo celovito obravnavo športnika. Leta 2011 je ZVD Center za medicino športa postal zlati partner Olimpijskega komiteja Slovenije. S širokim naborom specialistov ter napredno diagnostično tehnologijo in infrastrukturo ZVD Center za medicino športa zagotavljamo podporo profesionalnim športnikom, mladincem in rekreativcem.

Število športnih pregledov po letih