Domov | Center medicine dela, prometa in športa | Medicina prometa | Kontrolni zdravstveni pregledi voznikov

Kontrolni zdravstveni pregledi voznikov

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. je pooblaščeni izvajalec kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov.

Naročanje

KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI VOZNIKOV ZARADI:

  • prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
  • odloga prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
  • izbrisa 4 kazenskih točk
  • napotitve izbranega zdravnika, upravne enote