Domov | Kontrolni zdravstveni pregledi voznikov motornih vozil

Kontrolni zdravstveni pregledi voznikov motornih vozil

Obveščamo vas, da je ZVD Zavod za varstvo pri delu ponovno pridobil pooblastilo za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznika motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.