Priznanja

Domov > O ZVD > Reference > Priznanja

Ponosni smo, da smo prejeli naslednja priznanja:

  • velika plaketa Ministrstva za obrambo za izjemne zasluge, požrtvovalnost in prizadevnost pri krepitvi in uspehih Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo
  • zlata plaketa Civilne zaščite Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo
  • priznanje in zahvala Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za dolgoletno uspešno sodelovanje na področju zagotavljanja zdravega, varnega in ergonomsko prilagojenega okolja, za preprečevanje nesreč in odpravljanje vzrokov, ki bi jih lahko povzročili
  • srebrni znak zaslug za varnost Ministrstva za notranje zadeve in
  • priznanje kresnička Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu