Poštenost, nepristranskost in etika so temelji našega delovanja, najpomembnejši vrednoti pa zadovoljstvo odjemalcev  in kakovost storitev.

Temeljne vrednote, skupne vsem različnim dejavnostim, zaokroženih in organiziranih v centre, predstavljajo naslednja osnovna načela delovanja:  

  • zadovoljni odjemalci
  • odličnost v vsem, kar delamo
  • opravljanje visoko kakovostnih in strokovnih storitev
  • postavljanje in doseganje zahtevnih ciljev in njihovo dosledno uresničevanje
  • inovativnost, učinkovitost, prilagodljivost in samoiniciativnost
  • pošteno, transparentno, nepristransko in etično poslovanje
  • medsebojno spoštovanje, sodelovanje in učenje
  • zdrav, zadovoljen in motiviran delavec in
  • odgovornost do naravnega in družbenega okolja.

Upoštevamo načelo »prave ljudi na prava mesta«, zato ustvarjamo delovno okolje, v katerem vsak pozna in kompetentno nosi svoje odgovornosti. Hkrati lahko vsak udejanja tudi lastne ideje, rešitve in razvija osebno pot. Podpiramo skupinsko delo, medsebojno pomoč in spoštovanje. S preglednim delovanjem ustvarja zaupanje, zagotavlja varno in prijetno delovno okolje ter možnosti osebnega in strokovnega razvoja.