Želimo postati vodilna in osrednja, povezujoča institucija na področju varnosti in zdravja pri delu oziroma varovanja življenjskega in delovnega okolja v Sloveniji.

Naša vizija je doseči in utrditi visoko raven kulture področja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in širše.

Pri svojem poslovanju zato želimo zaobjeti pozitivne lastnosti, ki bodo k temu pripomogle: zaupanje in zadovoljstvo odjemalcev, spoštovanje medsebojnih dogovorov, zanesljivost, kakovost, učinkovitost, hitra odzivnost, predanost, konkurenčnost, dinamičnost in celovitost v vsem, kar delamo.