Temeljne usmeritve

Domov > O ZVD > Temeljne usmeritve

Zagotavljamo varno in zdravo delovno in življenjsko okolje. Poštenost, nepristranskost in etika so temelji delovanja ZVD, najpomembnejši vrednoti pa zadovoljstvo odjemalcev  in kakovost storitev. V prihodnosti želimo postati vodilna in osrednja, povezujoča institucija na področju varnosti in zdravja pri delu oziroma varovanja življenjskega in delovnega okolja v Sloveniji.