Pooblastilo

Domov > O ZVD > Pooblastilo

 

Odgovorna oseba, s podpisom pooblaščam  za izvajanje preventivnih ukrepov  varstva pred požarom v objektih naslednje pravne / fizične osebe:

Podjetje:ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Ime in priimek izvajalca: Primož Vrbinc

OBSEG POOBLASTILA: Prvo in periodično usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom