Center za tehnično varnost in strokovne naloge

Domov > O ZVD > Organiziranost > Center za tehnično varnost in strokovne naloge

V Centru za tehnično varnost izvajamo prve in periodične kontrole dvigal, dvižnih naprav in vse vrste tlačne opreme ter varnostnih ventilov. Med dejavnostmi so še pregledi in preskusi delovne opreme, svetovanje in pomoč pri izdelavi dokumentacije za stroje ter izvajanje nalog in usposabljanje koordinatorjev za gradbišča. Pomembna dejavnost so tudi izvajanje nalog, usposabljanja in svetovanje na področju protieksplozijske zaščite ter pregledi gasilnih naprav.

Zato izvajamo meritve številnih električnih in mehanskih veličin. Rezultati meritev so osnova za ugotavljanje skladnosti električnih in strojnih inštalacij ter opreme v delovnem ali bivalnem okolju z zahtevami zavezujočih predpisov in standardov.

V Centru za tehnično varnost deluje kontrolni organ in laboratoriji za: