O ZVD

Domov > O ZVD

Že 60 let rešujemo izzive na področju varnosti in zdravja pri delu. Smo največji in edini ponudnik celostne palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva delovnega in življenjskega okolja.

Predstavitveni katalog

Predstavitveni katalog

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. družba, ki posluje že 60 let. Skušamo biti najboljši odgovor na vprašanje, kako najlaže priti do najkakovostnejših in celovitih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter v življenjskem okolju Slovenije in širše.

Smo največji in edini ponudnik celovite palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva delovnega in življenjskega okolja. Naše dejavnosti so številne in raznolike. Skoraj vse imajo podlago v zakonskih in podzakonskih predpisih. Zaradi posebnosti dejavnosti, prepletenosti in medsebojne soodvisnosti dejavnosti, je težko določiti temeljno dejavnost, čeprav jih je sicer mogoče razvrstiti. Nabor dejavnosti se zaradi odvisnosti od predpisov, stanja in razvoja gospodarstva lahko v času in na geografskem območju spreminja.

Ponujamo storitve, ki temeljijo na širokem strokovnem znanju. Znanje, strokovna usposobljenost zaposlenih in usmerjenost k odjemalcem so zato ključni elementi za uspešno poslovanje.

Naša konkurenčna prednost je dolgoletna tradicija, ki pripomore k prenosu znanja iz generacije v generacijo. Večje število visoko izobraženih zaposlenih različnih profilov in izjemna raznolikost dejavnosti daje družbi možnost poglobljenega poznavanja stanja v slovenski industriji, storitveni dejavnosti in v javnem sektorju, kot tudi prepoznavanje potreb kupcev.