Aktualno

Domov > Aktualno

Anketa - COVID-19

Anketa - COVID-19
16.06.2021

V okviru nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19 se bo v prihodnjih tednih v Sloveniji pričelo intenzivno izvajanje cepljenja zaposlenih v gospodarstvu. Želimo si ustvariti sliko o interesu po cepljenju v različnih gospodarskih panogah ter pridobiti informacije o stališču vašega podjetja ter stališču vaših zaposlenih o cepljenju proti COVID-19.

Objavljamo kratko anketo za podjetje in za vaše zaposlene, za katero vas lepo naprošamo, da jo posredujete tudi svojim zaposlenim.

Z raziskavo je seznanjena tudi Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko, kateri smo posredovali protokol raziskave in vprašalnik. V skladu z etičnimi načeli in kodeksom medicinske etike vam zagotavljamo popolnoma zaupno obravnavo vaših podatkov, ki v nobenem primeru ne bodo razkriti v taki obliki, da bi bilo mogoče prepoznati vašo identiteto. Javno objavljeni bodo le skupni rezultati vseh udeležencev.

Rezultate bomo zbirali v razponu dveh tednov ter jih kasneje tudi javno objavili.

Vaše sodelovanje in pridobljeni podatki bodo v veliko pomoč pri oblikovanju ustreznih strategij promocije cepljenja proti COVID-19 v delovnih organizacijah in ustrezni zaščiti vaših zaposlenih.

Za sodelovanje se vam v imenu celotne ekipe Zavoda za varstvo pri delu iskreno zahvaljujem.

Lara Avsec, dr. med. prof. dr.
Marjan Bilban, dr. med, spec. med. dela, prometa in športa, ZVD, Katedra za javno zdravje
Polona Savič, dr.med, spec. med. dela, prometa in športa, ZVD
asist. Dani Mirnik, dr. med, spec. med. dela, prometa in športa, ZVD, Katedra za javno zdravje

Vse novice