Varnostni znaki

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Varnostni znaki

ADR

NEVARNOSTI RAZREDA 1 - Eksplozivne snovi in predmeti
NEVARNOSTI RAZREDA 1 - Eksplozivne snovi in predmeti
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005371- št. podrazreda 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
: :
1005350- št. podrazreda 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
: :
1005188- št. podrazreda 25 x 25 Magnetna nalepka
: :

Podrazredi 1.1, 1.2 in 1.3
** Prostor za podrazred: prazen, če je eksplozivnost dodatna nevarnost
*prostor za skupino združljivosti: prazen, če je eksplozivnost dodatna nevarnost

NEVARNOSTI RAZREDA 1 - Eksplozivne snovi in predmeti
NEVARNOSTI RAZREDA 1 - Eksplozivne snovi in predmeti
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005371- 1.4 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
:
1005350- 1.4 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
:
1005188- 1.4 25 x 25 Magnetna nalepka
:

Podrazred 1.4.
*prostor za skupino združljivosti: prazen, če je eksplozivnost dodatna nevarnost

NEVARNOSTI RAZREDA 1 - Eksplozivne snovi in predmeti
NEVARNOSTI RAZREDA 1 - Eksplozivne snovi in predmeti
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005371- 1.5 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
:
1005350- 1.5 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
:
1005188- 1.5 25 x 25 Magnetna nalepka
:

Podrazred 1.5
*prostor za skupino združljivosti: prazen, če je eksplozivnost dodatna nevarnost

NEVARNOSTI RAZREDA 1 - Eksplozivne snovi in predmeti
NEVARNOSTI RAZREDA 1 - Eksplozivne snovi in predmeti
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005371- 1.6 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
:
1005350- 1.6 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
:
1005188- 1.6 25 x 25 Magnetna nalepka
:

Podrazred 1.6
*prostor za skupino združljivosti: prazen, če je eksplozivnost dodatna nevarnost

NEVARNOSTI RAZREDA 2 - Plini - Vnetljivi plini NEVARNOSTI RAZREDA 2 - Plini - Vnetljivi plini
NEVARNOSTI RAZREDA 2 - Plini - Vnetljivi plini
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005676 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005696 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 2VP 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 2 - Plini - Nevnetljivi, nestrupeni plini NEVARNOSTI RAZREDA 2 - Plini - Nevnetljivi, nestrupeni plini
NEVARNOSTI RAZREDA 2 - Plini - Nevnetljivi, nestrupeni plini
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005681 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005701 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 2NP 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 2 - Plini - Strupeni plini
NEVARNOSTI RAZREDA 2 - Plini - Strupeni plini
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005682 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005702 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 2SP 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 3 - Vnetljive tekočine NEVARNOSTI RAZREDA 3 - Vnetljive tekočine
NEVARNOSTI RAZREDA 3 - Vnetljive tekočine
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005677 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005697 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 3 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 4.1 - Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi, snovi, ki polimerizirajo, in trdni desenzibilizirani eksplozivi
NEVARNOSTI RAZREDA 4.1 - Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi, snovi, ki polimerizirajo, in trdni desenzibilizirani eksplozivi
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005678 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005698 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 4.1 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 4.2 - Samovnetljive snovi
NEVARNOSTI RAZREDA 4.2 - Samovnetljive snovi
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005679 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005699 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 4.2 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 4.3 - Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline NEVARNOSTI RAZREDA 4.3 - Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline
NEVARNOSTI RAZREDA 4.3 - Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005680 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005700 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 4.3 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 5.1 - Oksidanti
NEVARNOSTI RAZREDA 5.1 - Oksidanti
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005683 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005703 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 5.1 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 5.2 - Organski peroksidi NEVARNOSTI RAZREDA 5.2 - Organski peroksidi
NEVARNOSTI RAZREDA 5.2 - Organski peroksidi
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005371- 5.2 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005350- 5.2 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 5.2 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 6.1 - Strupi
NEVARNOSTI RAZREDA 6.1 - Strupi
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005684 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005704 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 6.1 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 6.2 - Kužne snovi
NEVARNOSTI RAZREDA 6.2 - Kužne snovi
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005685 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005705 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 6.2 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 7 - Radioaktivne snovi -  Kategorija I
NEVARNOSTI RAZREDA 7 - Radioaktivne snovi - Kategorija I
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005371- 7I 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005350- 7I 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 7I 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 7 - Radioaktivne snovi -  Kategorija II
NEVARNOSTI RAZREDA 7 - Radioaktivne snovi - Kategorija II
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005371- 7II 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005350- 7II 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 7II 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 7 - Radioaktivne snovi -  Kategorija III
NEVARNOSTI RAZREDA 7 - Radioaktivne snovi - Kategorija III
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005686 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005706 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 7III 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 7 - Cepljive snovi razreda 7
NEVARNOSTI RAZREDA 7 - Cepljive snovi razreda 7
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005371- 7CS 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005350- 7CS 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005453- 7CS 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 8 -   Jedke snovi
NEVARNOSTI RAZREDA 8 - Jedke snovi
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005687 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005707 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 8JS 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 9 - Različno nevarno blago in predmeti
NEVARNOSTI RAZREDA 9 - Različno nevarno blago in predmeti
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005688 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005708 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- 9 25 x 25 Magnetna nalepka
NEVARNOSTI RAZREDA 9A - Različne nevarne snovi in predmeti
NEVARNOSTI RAZREDA 9A - Različne nevarne snovi in predmeti
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005350-9A 25 X 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005371-9A 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
Oznaka za segrete snovi
Oznaka za segrete snovi
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005350- SS Dolžina stranice trikotnika 25 cm Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005453- SS Dolžina stranice trikotnika 25 cm Magnetna nalepka
Oznaka za okolju nevarno snov
Oznaka za okolju nevarno snov
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005689 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005709 25 x 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
1005188- ON 25 x 25 Magnetna nalepka
Omejene količine
Omejene količine
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005690 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005710 25 X 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
Omejene količine za letalski promet
Omejene količine za letalski promet
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005691 10 x 10 Nalepka (v kompletu 50 nalepk)
1005711 25 X 25 Nalepka (v kompletu 20 nalepk)
Oranžna tabla
Oranžna tabla
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005453- OT 30 x 40 Magnetna nalepka
ORANŽNA TABLA - PREKLOPNA
ORANŽNA TABLA - PREKLOPNA
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005800 30 X 12 TABLA - PREKLOPNA Novost
TABLA - PREKLOPNA
TABLA - PREKLOPNA
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005801 30 X 40 TABLA - PREKLOPNA Novost
PISNA NAVODILA V SKLADU Z ADR Ukrepi ob nesreči ali izrednem dogodku PISNA NAVODILA V SKLADU Z ADR Ukrepi ob nesreči ali izrednem dogodku
PISNA NAVODILA V SKLADU Z ADR Ukrepi ob nesreči ali izrednem dogodku
Koda Velikost cm (š x v) Izvedba
1005527 25 x 19 Karton obojestranski tisk

Table/nalepke po naročilu

Vse kategorije