ADR 2021

ADR 2021

Avtorji: ALOJZ HABIČ, univ.dipl.inž. in VOJKO ROBNIK, univ.dipl.pravnik
Objavljeno dne: 25.11.2020

Cena: 208,05 €

Januarja 2021 bo izdan nov Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR 2020 prinaša nekatere novosti, predvsem pa obveznosti in odgovornosti vseh, ki sodelujejo v verigi pošiljanja, prevoza in prejemanja nevarnega blaga.

 

Novosti in spremembe

  • Posodobitev zahtev glede prevoza Litijevih baterij,
  • Ureditev prevoza medicinskih odpadkov, ki predstavljajo nevarnost okužbe,
  • Nove UN številke in dopolnitve Tabele A, v poglavju 3.2 ADR,
  • Številne nove in dopolnjene obstoječe »posebne določbe«
  • Prenovitev/dopolnitev zahtev za prevoz radioaktivnih snovi,
  • Spremembe Navodil za pakiranje,
  • Dopolnitve zahtev v zvezi s prevozno listino in ostalimi dokumenti na vozilu,
  • Uveljavitev številnih novih standardov

Kontaktna oseba:

Jana Cigula, T 01 58 55 102 - dir., M 041 616 901

Vse publikacije