Medicina dela za študente tehniške varnosti

Medicina dela za študente tehniške varnosti

Cena: 25,13 €

Ker je prvi učbenik Medicine dela pošel v nekaj mesecih po izidu in ker se je kazala potreba po tovrstnem priročniku tudi med tehničnimi strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu, smo se odločili, da pripravimo nov, posodobljen priročnik, ki bo pretežno namenjen varnostnim inženirjem. Tako kot specialist medicine dela tudi varnostni inženir ne more kvalitetno opravljati svojega dela, če nima ustreznega znanja s področja aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, s področja patologije dela, ergonomije in celovite promocije zdravja v delovnem okolju. Prav gotovo je komunikacija znotraj tima s pooblaščenim zdravnikom bistveno lažja ob ustreznem poznavanju teh področij in tako skupaj bistveno uspešneje lahko sodelujeta v zagotavljanju zdravega, varnega in visoko produktivnega delovnega okolja.

Priročnik je pisan pregledno in preprosto, večina latinskih izrazov, ki jih imamo zdravniki tako radi, je poslovenjenih, prav tako so nekatera medicinsko najzapletenejša področja urejena na preprostejši in tudi za nemedicinskega strokovnjaka, lažje razumljiv način.

Priročnik ima 50 poglavij - od zgodovinskih mejnikov medicine dela, pravnih virov, osnov tehničnega varstva pri delu, škodljivih fizikalnih in kemičnih dejavnikov ter najpogostejših poklicnih bolezni , neustrezne osvetljenosti, klimatskih dejavnikov delovnega okolja, pa vse do kazalcev negativnega zdravja - bolniškega staleža, poškodb pri delu, poklicnih bolezni in invalidnosti, prinaša nekaj osnov ergonomije, promocije zdravja v delovnem okolju, preventivnih zdravstvenih pregledov, zaključujemo pa ga prikaz kodeksa etike strokovnjakov varnosti in zdravja pri delu.

Vse publikacije