2/2021

2/2021
Cena: 13,90 €
Pomen varovanja zdravja v znamenju pandemije
Marko Ferlež
6
Ogroženost zaradi potresov in ukrepi za ravnanje
Marko Ferlež
9
Poškodbe pri delu s posebnim poudarkom na obolenju z boleznijo COVID-19
mag. Boštjan J. Turk
12
Mozirska koča zgorela do tal
Stane Weiss, vodja intervencije, poveljnik PGD Mozirje
16
Napolnimo si rezerve za pozno odraslost
Iris Kaiser, mag. psih. in Blaž Kopič, dipl. fizio.
19

Znanstvena priloga

Poškodbe oči s poudarkom na IR in NIR sevanju - 2.del
prof. dr. Marjan Bilban
23
Organizacija zdravstvene službe na športnem dogodku Maraton Franja - 2. del
Urša Burica Matičič, dr.med., UKC, Interna klinika
prof.dr. Marjan Bilban, dr.med.spec. MDPŠ, ZVD
30
Obremenitve mišično-skeletnega sistema reševalcev, zaposlenih v nujni medicinski pomoči
Neja Istenič, pred. Mojca Divjak in doc. dr. Damjan Slabe,
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta,
mag. Janez Kramar, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Reševalna postaja
34
Rokavice in njihova uporaba
Urška Šajnović, dr. med., specializantka medicine dela,prometa in športa
46

Vse revije