1/2021

1/2021
Cena: 13,90 €
Novosti standarda SIST EN 60204-1 Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve: 2018
mag. Ivan Božič, univ. dipl. inž. el.
6
Kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu s sodno prakso
mag. Boštjan J. Turk
10
Delodajalci se vedno bolj zavedajo dragocenosti starejše delovne sile
Julija Peklar, univ. dipl. psih., Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
12
Slovenija v letu 2020
Darko Muhič, namestnik poveljnika GZS
16
Izvajanje hitrih antigenskih testov v delovnih organizacijah v času epidemije covid-19
Dani Mirnik, dr. med, spec. med. dela, prometa in športa
19

Znanstvena priloga

Poškodbe oči s poudarkom na IR in NIR sevanju - 1.del
prof. dr. Marjan Bilban
25
Organizacija zdravstvene službe na športnem dogodku Maraton Franja - 1. del
Urša Burica Matičič, dr.med., UKC, Interna klinika
prof.dr. Marjan Bilban, dr.med.spec. MDPŠ, ZVD
33
Klinična vadba – možnost za odpravljanje
posledic koronavirusne bolezni
doc. dr. Mojca Amon, Visokošolski zavod
Fizioterapevtika
37
Motivacijski in psihoterapevtski vidiki v fizioterapiji
Ana Horjak, dipl. fizio.
41

Vse revije