4/2020

4/2020
Cena: 13,90 €
Nošenje medicinskih mask v času zaščitnih ukrepov
Miha Juvan, dipl. inž. teh. var. (UN), ZVD d.o.o.
Primož Vrbinc, dipl. inž. teh. var. (UN), ZVD d.o.o.
6
COVID-19 - Za zdravje bo skrbela tudi aplikacija #OstaniZdravi
Matija Ferlič
10
Opravljanje dela v izjemnih okoliščinah
Mag. Boštjan J. Turk
14
Z e-učilnico do boljše usposobljenosti na področju varnosti in zdravja pri delu
Ines Kuhta, mag. psih.,
Izobraževalno-raziskovalni inštitut Ljubljana
16
Samodejno segrevanje in samovžigi – samovžig sena
Mag. Boštjan Triler
19
Novi izzivi varnosti pri delu so psihosocialna tveganja in vpliv digitalizacije
Matija Ferlič
23

Znanstvena priloga

Delovno okolje slovenskih fizioterapevtov v povezavi s stresom
Patricija Dobravc, dipl. fizio.,
prof. dr. Peter Umek, Visokošolski zavod Fizioterapevtika
35
Celostni pristop k obvladovanju bolečine
Blaž Kopič, dipl. fizio., Iris Kaiser, mag. psih.
48

Vse revije